• Home
  • PMO en werkplekadvies

Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) en werkplekadvies

PMO WEBSamen met onze eigen arbeidsdeskundigen, onze bedrijfsartsengroep en onze partner PreVita, kunnen wij u helpen met het inzetten van een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) of werkplekadvies. Voor uw medewerkers kunt u een Health Check inzetten om hun gezondheid, vitaliteit, leefstijl en fitheid te analyseren. Door een juiste interpretatie van de meetresultaten wordt snel duidelijk hoe, op zowel individueel als groepsniveau, de gezondheid en vitaliteit kan worden geoptimaliseerd. Met een werkplekonderzoek kunt u klachten voorkomen of terugdringen.

Hoe werkt een PMO?

Een PMO bestaat o.a. uit een online vragenlijstonderzoek. Iedere medewerker krijgt toegang tot een persoonlijke webpagina binnen het online systeem van PreVita. Het PMO is erop gericht om medewerkers bewust te maken van hun gezondheid en vitaliteit. Het vragenlijstonderzoek heeft als doel om inzicht te verkrijgen in de persoonlijke gezondheid, vitaliteit, leefstijl, fitheid, werkbeleving en werkomstandigheden van de medewerkers. Daarnaast wordt ook het werkvermogen in kaart gebracht. Tegelijkertijd geeft de software gerichte persoonlijke feedback op de resultaten. Zodoende heeft iedere medewerker zelf mogelijkheden om de eigen gezondheid te monitoren. De website biedt hier verschillende mogelijkheden voor (o.a. een optionele voeding- en beweegmonitor).

Door wie wordt een PMO uitgevoerd?

De PMO’s worden altijd uitgevoerd door HBO-opgeleide en BIG-geregistreerde medewerkers van onze partner PreVita of onze bedrijfsartsengroep. Dit zijn verpleegkundigen of paramedici die een aanvullende opleiding hebben genoten op het gebied van testen en coaching. De bedrijfsarts fungeert als achterwacht bij specifiek medische werkgerelateerde problematiek. Het fysiek onderzoek kan bij u op locatie worden uitgevoerd. Het onderzoek duurt 30 minuten per persoon. De medewerker krijgt altijd een vertrouwelijke schriftelijke terugkoppeling. U kunt als werkgever kiezen voor een uitgebreid managementrapport. Het managementrapport kan samen met u en één van onze arbeidsdeskundigen worden bekeken. Zo kunt u preventieve acties inzetten voor uw medewerkers die dit nodig hebben.

Zo werkt u aan duurzame inzet van al uw medewerkers!

Een goede PMO is altijd gebaseerd op uw risicoinventarisatie (RI&E). Onze PMO’s zijn dus niet standaard. Wilt u een goed Periodiek Medisch Onderzoek inzetten? Vraag dan een offerte aan.

Tot 1 maart 2020 ontvangt u 10% korting op een PMO

Meer weten? Bel 085-210 4775 en vraag naar Henk Korstanje of Maarten van der Knaap.


Werkplekadvies

Als medewerkers intensief repeterende werkzaamheden uitvoeren, langdurig achter een beeldscherm zitten of te maken hebben met een andere fysieke belasting, is er een verhoogde kans op klachten aan arm, nek, rug of schouders. Door te zorgen voor een goed en veilig ingerichte werkplek en gezonde werkgewoonten, bevordert u de productiviteit en vermindert u de kans op verzuim. Met een werkplekonderzoek kunt u klachten voorkomen of terugdringen.

Wat is een werkplekonderzoek?

In een werkplekonderzoek combineren we het optimaal instellen van een werkplek met ergonomisch onderzoek en praktisch advies over het verbeteren van werkhouding en werkgewoonten.

Hoe werkt een werkplekonderzoek?

Allereerst kijken we in hoeverre de werkplek afgestemd is op de werkzaamheden en brengen we mogelijke risico's in kaart. Vervolgens beoordelen we of de werkhouding en werkwijze van medewerkers efficiënt is en de ergonomische omstandigheden optimaal gebruikt worden, of dat de werkplek aangepast moet worden. Op basis hiervan geven we advies over het ergonomische instellen van de werkplek en het verbeteren van werkgewoonten. Onze uitgangspunten hierbij zijn bewustwording, gedragsverandering en eigen verantwoordelijkheid, om te bereiken dat medewerkers zelf gaan zorgen dat zij hun lichaam efficiënt en effectief voor het werk inzetten.

Zo ziet een werkplekonderzoek er uit:

  • Persoonlijke kennismaking met de medewerker en inventarisatie van de klacht(en);
  • Analyse van de werkgewoonten van de medewerker en de ergonomische omstandigheden;
  • Ergonomisch instellen van de werkplek, waaronder de juiste werkhoogte, positie van de muis, toetsenbord, armsteunen, beeldscherm en stoel;
  • Oefenen van gunstige werkgewoonten, zoals efficiënt gebruik van spieren, minder belasting van gewrichten en variatie in houdingen;
  • Praktische adviezen en oefeningen, gericht op het toepassen van nieuwe inzichten en aanleren van vaardigheden.

Rapportage

De resultaten van het werkplekonderzoek rapporteren we aan de werkgever en de medewerker. In het rapport nemen we ook persoonsgerichte adviezen op over het verbeteren van de werkhouding (geïllustreerd met foto's) en werkgewoonten, de ergonomische instelling van de werkplek en eventuele knelpunten.

Evaluatie en e-consult

Binnen twee weken na het werkplekonderzoek volgt een evaluatie met de medewerker. Indien gewenst komen we nog een keer langs.

Resultaat

U en uw medewerker kennen de risico's, weten welke maatregelen belangrijk zijn om klachten te voorkomen of terug te dringen en hebben de praktische informatie om dit ook daadwerkelijk te doen.

Offerte

Wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen voor een werkplekonderzoek, of wilt u meer informatie ontvangen? Bel dan met: 085-210 4775 of vul het contactformulier in.