Digitaal verzuimportaal

Anders Verzuimmanagement maakt gebruik van CompuCase Verzuimsoftware. Het zeer uitgebreide digitaal verzuimportaal biedt veel mogelijkheden om u en ons te ondersteunen in het begeleiden van een verzuimproces van een zieke werknemer.

Digitaal verzuimportaal algemeen

Het is wettelijk verplicht om dienstverbandgegevens te registreren in een verzuimportaal. CompuCase Verzuimsoftware is onder andere NEN 7510-1:2017 gecertificeerd. Dit betekent dat de privacy, met betrekking tot gegevens, van werkgever en werknemer zijn gewaarborgd conform Privacywetgeving AVG.

CompuCase Verzuimsoftware beschikt over veel functies. Het is echter mogelijk dat niet alle functie voor u beschikbaar zijn. Dit komt door de verschillende rechten die aan een individuele gebruiker kunnen worden toegekend. Onze backoffice ondersteuning kan u hierover informeren.

Dossieropbouw in het digitaal verzuimportaal

Van ziek tot hersteld melding: het volledige dossier van een verzuim, vindt u terug in het digitaal verzuimportaal. Het is belangrijk voor de juiste opbouw van het re-integratiedossier dat:

 • Alle informatie, inclusief communicatie, die van betrekking is op het verzuim wordt toegevoegd in het digitaal verzuimportaal.
 • Het dossier is in overzichtelijke tabbladen in een verzuim te vinden.
 • Van belang is daarbij nogmaals dat de werkgever en Anders Verzuimmanagement alles wat betrekking heeft op het verzuim toevoegt.

Wet Verbetering Poortwachter

Het verzuimportaal is ingesteld conform Wet Verbetering Poortwachter. Verplichte handelingen conform deze wet zijn overzichtelijk weergegeven in de Todo Tijdlijn.

Ziet u deze tijdlijn niet laat dit ons dan weten. Dit is een eenmalige instelling die alleen kan worden toegevoegd wanneer er werkelijk een (eerste) ziek/verzuim melding is.

Ziekmelding in het digitaal verzuimportaal

In de eerste week van het verzuim dient de werknemer ziek gemeld te worden bij de arbodienst. Wat mag u wel en niet vragen?

Spelregels bij ziekmelding

NIET vragen wat hij/ zij heeft. WEL vragen:

 • Wanneer hij/ zij verwacht weer te kunnen werken;
 • Op welk telefoonnummer en (verpleeg)adres de medewerker te bereiken is;
 • Of er lopende afspraken en werkzaamheden overgedragen moeten worden;
 • Of de werknemer onder een vangnetbepalingen (Ziektewet) valt, maar NIET onder welke bepaling;
 • Of het verzuim het gevolg is van een bedrijfsongeval;
 • Of er sprake is van een verkeersongeval (regresmogelijkheid).

Het staat een werknemer vrij zijn werkgever te informeren over zijn medische toestand. Een werkgever mag hier echter niets van vastleggen en er zeer zeker niet naar vragen. Dit in verband met de Privacywetgeving AVG.

Medische termen

Deze mogen niet worden vast gelegd in het verzuimportaal. Wanneer in een notitie medische termen worden geconstateerd zal bij het opslaan van de notitie het systeem daarvan een melding geven. In de meest voorkomende gevallen zal er direct een alternatief worden geboden. Wilt u dit alternatief overnemen in uw bericht.

Ziekmelding toevoegen in het digitaal verzuimportaal

Staat de medewerker welke u ziek gaat melden, reeds geregistreerd in het verzuimportaal? Zo niet dan dient deze eerst te worden geregistreerd in het digitaal verzuimportaal middels dienstverband toevoegen.

Zodra de werknemer is geregistreerd in het portaal kun u de ziekmelding invoeren / verrichten. Een ziekmelding wordt in het verzuimportaal verricht vanuit het dienstverband van bewuste werknemer.

Ziekmelden

Selecteer case toevoegen.

ziekmelding verzuimportaal

Maak uw keuze uit:

 • Ziekteverzuim: Er is sprake van ziekte.
 • Zwangerschapsverlof: 6 weken of 4 weken (afhankelijk van of werknemer reeds eerder uitvalt met klachten) voor de vermoedelijke bevallingsdatum, gaat men met verlof en dient er een zwangerschapsverlof te worden aangemaakt. Is er in een vroeger stadium van de zwangerschap sprake van uitval dan dient dit te worden ingevoerd onder een ziekteverzuim. Op de datum van ingang van het bevallingsverlof wordt het ziekteverzuim afgesloten en dient u aansluitend het zwangerschapsverlof in te voeren. Na de bevalling heeft de werknemer nog recht op 10 of 12 weken (afhankelijk of werknemer reeds eerder uitvalt met klachten) bevallingsverlof. Zodra dit officiële verlof is geëindigd sluit u het zwangerschapsverlof af. Indien werknemer niet in staat is het werk te hervatten maakt u aansluitend aan het zwangerschapsverlof een ziekteverzuim aan.
  Gezien de complexiteit van deze melding raden wij u aan contact op te nemen met onze casemanagers voor advies.
 • Overig: dit is altijd een preventief verzuim. Er is concreet geen sprake van een verzuim. Toch is bijvoorbeeld een consult bij de bedrijfsarts gewenst. Een preventief verzuim kan indien noodzakelijk worden omgezet naar een werkelijk ziekteverzuim.
ziekmelding verzuimportaal

Ziekteverzuim

Controleer voordat u op ‘volgende’ klikt de begindatum. Selecteer bij context wat voor een verzuim het betreft

ziekmelding verzuimportaal

Vangnet

Indien iemand een vangnetregeling heeft betekent dit dat de loonbetaling, of een deel daarvan, wordt overgenomen of vergoed door het UWV. De vangnetregeling kan de loonkosten van de werkgever grotendeels compenseren. De werkgever betaalt de zieke medewerker en ontvangt een compensatie van het UWV mits aangevraagd bij het UWV

Ziek door zwangerschap of bevalling

Uw medewerker is ziek door zwangerschap en/of bevalling en geniet geen zwangerschaps- en/of bevallingsverlof;

Orgaandonatie

Uw medewerker is ziek door orgaandonatie

No-riskpolis

Deze regeling geldt voor werknemers met een handicap of ziekte. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een werknemer met een WIA-, WAO- of Wajong-uitkering of aan de situatie waarin een WIA-uitkering per einde wachttijd is afgewezen.

Dit houdt in dat u:

 • een Ziektewet-uitkering voor uw werknemer kunt krijgen als hij ziek wordt;
 • geen hogere premie hoeft te betalen voor de Ziektewet;
 • geen hogere premie hoeft te betalen als hij in de WGA komt.

Compensatieregeling

Betreft een oudere werknemer die langer dan 1 jaar werkloos is geweest en ziek is geworden? Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Medewerker is in dienst getreden tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2020.
 • Medewerker is geboren voor 1 januari 1962.
 • Percentage ziek: hier vult u het percentage in van het verzuim in. Meestal is dit 100%.
 • Verwachte hersteldatum; deze niet invullen aub. De verwachte hersteldatum mag u evt in de notitie vermelden.
 • In het notitieveld geen medische gegevens/termen plaatsen. Zie Medische termen. Dit mag beslist niet.
ziekmelding compucase

Meer opties

Druk op: meer opties om het volgende tabblad te openen.

Gerelateerdheid

Indien het een (bedrijfs)ongeval is kan dat hier worden aangegeven.

ERD WGA/ ERD ZWT

 • ERD WGA bent u eigen risicodrager voor de WGA
 • ERD ZWT bent u eigenrisicodrager voor de ZWT

Is er een verzekering afgesloten die het verzuim, eventueel dekt, mag u dit hier aangeven.

Afwijkend telefoonnummer en / of verpleegadres

Wij gaan bij het verzuim uit van het adres en telefoonnummer dat bij de dienstverband gegevens zijn vermeld. Vul indien het afwijkt hier de, tijdelijke, contact gegevens in.

Gewenste actie

 • Normaal: Wij handelen conform de gemaakte afspraken
 • Direct: wij gaan direct acteren conform uw actie keuze en toelichting die u invult
 • Geen: Wij doen even niets tot nadere berichtgeving van de werkgever die bij de toelichting kan worden ingevuld.

Als alle informatie is ingegeven dan OPSLAAN.

De ziekmelding is verricht. 

ziekmelding meer opties

Zwangerschapsverlof

Controleer voordat u op volgende klikt de begindatum.

Vul de verwachte bevalling datum in.

Is/ wordt het meerling?

Is het een vroeg geboorte?

Druk op: meer opties om het volgende tabblad te openen.

Context mag u hier over slaan.

ERD WGA/ ERD ZWT

Is er een verzekering afgesloten die het verzuim, eventueel dekt, mag u dit hier aangeven.

Afwijkend telefoonnummer en / of verpleegadres.

Wij gaan bij het verzuim uit van de adres en telefoonnummer dat bij de dienstverband gegevens zijn vermeld. Vul indien het afwijkt hier de, tijdelijke, contact gegevens in.

Als alle informatie is ingegeven dan OPSLAAN.
De ziekmelding is verricht.

Overig

Preventief verzuim meldt u onder ‘Overig’.

Controleer voordat u op volgende klikt de begindatum.

Vul in het notitieveld de reden van het preventieve verzuim in.

In het notitieveld geen medische gegevens/termen plaatsen. Zie Medische termen. Dit mag beslist niet.

Druk op: meer opties om het volgende tabblad te openen.

Context mag u hier over slaan.

ERD WGA/ ERD ZWT

Is er een verzekering afgesloten die het verzuim dekt, kunt u dit hier aangeven.

Afwijkend telefoonnummer en / of verpleegadres

Wij gaan bij het verzuim uit van de adres en telefoonnummer dat bij de dienstverband gegevens zijn vermeld. Vul indien het afwijkt hier de, tijdelijke, contact gegevens in.

Als alle informatie is ingegeven dan OPSLAAN

Wat ziet u op de tijdlijn:

De tijdlijn is opgebouwd in weken en in diverse weken ziet u “balletjes”.
Wanneer u op een balletje gaat staan (klikken hoeft niet) verschijnt er een tekstbalk met wat in die bewuste week moet plaatsvinden. Zo kan inzichtelijk worden gemaakt welke actie conform Wet Verbetering Poortwachter op handen is. Vervolgens dient, in overleg, vastgesteld te worden welke actie door wie wordt uitgevoerd. Onze casemanagers begeleiden u uiteraard in dit proces.

tijdlijn digitaal verzuimportaal

(Deel)herstel melden in het digitaal verzuimportaal

Selecteer in het bewuste verzuim het tabblad ‘Herstellen’ gevolgd door ’toevoegen’.

Geef bij Hersteld het percentage van herstel in. 100% Geeft aan dat persoon geheel hersteld is.

Indien het een deelherstel betreft geef je het percentage aan. Het systeem geeft, en het is ook mogelijk indien het percentage niet bekend is, de uren aan. Het wordt automatisch berekend.

herstel toevoegen verzuimportaal

Hersteld AT

Als een werknemer door ziekte al een tijdje niet heeft gewerkt, is het soms lastig inschatten hoe het zit met de belastbaarheid. Is het herstel al zodanig gevorderd dat er weer volledig hervat kan worden, of moet er gestart worden met bijvoorbeeld gedeeltelijke werkhervatting? Kan er überhaupt al hervat worden?

Alleen de bedrijfsarts kan het besluit nemen dat een werknemer op arbeidstherapeutische basis werkt en zal dit aangeven in zijn rapportage

herstel toevoegen compucase

UWV documenten in het digitaal verzuimportaal

Het is mogelijk om in het digitaal verzuimportaal een document op te stellen naar een sjabloon van het UWV. Klik hiervoor in het bewuste verzuim op tabblad ‘documenten’.

Er onder verschijnt een nieuw keuze tabblad, hier kiest u voor UWV documenten.

uwv documenten in verzuimportaal

Documenten toevoegen

Door op de knop ‘Toevoegen’ te klikken verschijnt een menu met verschillende UWV documenten:

 • (Eerste) jaarevaluatie: deze gebruikt u ook voor o.a. bijstelling plan van aanpak
 • 42 Weken melding: indien u geen toegang heeft tot het digitaal portaal van het UWV kunt u hier een document maken dat u naar het UWV kan zenden per post of e-mail
 • Actueel Oordeel: Dit document is alleen te bewerken door een medicus.
  Bijstelling probleemanalyse: Dit document is alleen te bewerken door een medicus
 • Eindevaluatie: Dit document wordt gebruikt bij Ziek uit dienst melding en bij een WIA aanvraag
 • Plan van aanpak: Dit document gebruikt u voor het eerste plan van aanpak dat u dient op te stellen na 6/7 weken van het verzuim
 • Probleemanalyse: Dit document is alleen te bewerken door een medicus
 • Verkort Re-integratieverslag: Dit document wordt gebruikt als de werknemer ziek uit dienst wordt gemeld. Bij 6-10 weken ziek of volledig herstel binnen 3 maanden geldt dat u een verkort
  re-integratie verslag moet maken
 • Volledig herstelmelding: indien u geen toegang heeft tot het digitaal portaal van het UWV kunt u hier een document maken dat u naar het UWV kan zenden per post of e-mail
 • WAZO uitkering aanvragen: Dit document kunt u gebruiken als een werknemer met zwangerschaps verlof gaat
 • Wijziging (deel)herstel ziektewet melding: indien u geen toegang heeft tot het digitaal portaal van het UWV kunt u hier een document maken dat u naar het UWV kan zenden per post of e-mail
 • Ziektewet uitkering aanvragen: Indien een werknemer onder no-riskpolis valt.

Wanneer u het document van uw keuze opent wordt dit deels automatisch ingelezen met de informatie vanuit het dienstverband en het verzuim. Wanneer niet correct kan het overschreven worden.

Vul verder de informatie in die is gewenst. Sla het document op met de knop Opslaan en bewerken of Opslaan.

In beide gevallen wordt het document nu als concept opgeslagen onder het tabblad UWV documenten.

Indien het document klaar is maakt u het definitief, het is daarna niet meer te wijzigen.

Om het document te ondertekenen dient het te worden uitgeprint, te worden ondertekend en vervolgens gescand om te worden toegevoegd aan het verzuimportaal bij bewust verzuim.

UWV documenten toevoegen

Bedrijfsarts in het digitaal verzuimportaal

Het eerste consult na 6 weken van de eerste ziektedag is conform de Wet Verbetering Poortwachter is verplicht. De werknemer dient gehoor te geven aan een oproep voor een consult bij de bedrijfsarts .

Tijdens het eerste consult zal de bedrijfsarts een probleemanalyse opstellen conform de richtlijnen op de Wet Verbetering Poortwachter

Wijze van uitnodigen

Een consult wordt ingepland na overleg met werkgever. Een werknemer ontvangt een uitnodiging dan wel bevestiging van het consult.

In de uitnodiging:

 • Datum, tijd en locatie van het consult.
 • Indien fysiek consult: een toelichting van dan geldende maatregelen
 • Bij een telefonisch consult: informatie over hoe en wanneer er wordt gebeld.
 • In beide gevallen: een consult kan alleen door werkgever worden geannuleerd dan wel gewijzigd met in acht name van een termijn van 48 uur voor het geplande consult.
 • Indien het een eerste consult betreft wordt enkele dagen voor het consult een SMS bericht verzonden ter herinnering aan het consult.

Rapportage

Van ieder consult, behalve een preventief consult, wordt een rapportage gemaakt.
Deze wordt verstrekt aan werknemer en werkgever. De werkgever vindt de rapportage in het verzuimportaal terug onder het tabblad documenten. Wanneer het document gereed staat wordt u daarvan middels een bericht op de hoogte gesteld.

No Show

Indien het consult niet wordt geconsumeerd wordt dit een No Show. Werkgever wordt op de hoogte gesteld. Werknemer wordt op de hoogte gesteld en, na overleg met werkgever, wordt een nieuw consult ingepland. De kosten voor een No Show worden in rekening gebracht.

Opvragen medische informatie zonder overleg

Wanneer de medicus het noodzakelijk acht om medische informatie op te vragen bij de behandela(a)r(en), mag deze dat zonder overleg, maar met goedkeuring van de medewerker, opvragen. Deze kosten worden doorberekend.

Bedrijfsarts consult aangevraagd door werknemer

Een werknemer mag een (preventief)consult direct bij Anders Verzuimmanagement aanvragen. Wij zijn verplicht dit te accepteren. Het consult zal worden ingepland zonder overleg met de werkgever. Helaas zal het consult wel worden doorberekend naar de werkgever.
In principe volgt er van een consult aangevraagd door de werknemer geen rapportage, tenzij de bedrijfsarts dit wel noodzakelijk acht en de werknemer hiervoor toestemming verleent.

Dienstverband toevoegen in het digitaal verzuimportaal

Kies in het tabblad dienstverbanden rechts de blauwe knop Toevoegen.

Vul de werknemergegevens in. Verplichte gegevens zijn:

 • Voorletter(s)
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat
 • Verzekering: deze vult u alleen in wanneer een No-riskpolis is geselecteerd
 • WIA percentage: is standaard blanco, wijzig dit alleen wanneer er werkelijk sprake is van een WIA percentage
 • No-riskpolis: deze regeling geldt voor werknemers met een handicap of ziekte. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een werknemer met een WIA-, WAO- of Wajong-uitkering of aan de situatie waarin een WIA-uitkering per einde wachttijd is afgewezen. Dit houdt in dat u:
  • een Ziektewet-uitkering voor uw werknemer kunt krijgen als hij ziek wordt;
  • geen hogere premie hoeft te betalen voor de Ziektewet;
  • geen hogere premie hoeft te betalen als hij in de WGA komt

Contactgegevens

Vul de contactgegevens in. Verplichte gegevens zijn:

 • Postcode
 • Straatnaam
 • Huisnummer
 • Plaatsnaam
 • Land
 • Mobiel of vast telefoonnummer
 • Privé emailadres

Gegevens dienstverband

Vul dienstverband gegevens in. Verplichte gegevens zijn:

 • Datum in dienst (datum uit dienst vult u niet in ook niet wanneer het een tijdelijk dienstverband is)
 • Personeelsnummer TIP. Indien het personeelsnummer niet bekend is, voer dan een willekeurig nummer in. Komt er een melding geef dan een ander nummer in.
 • Werkweek
 • Jaarsalaris TIP. Indien jaarsalaris niet bekend is voer dan 12345 in
 • Contracttype
 • Selecteer werkgever
 • Selecteer bedrijfsonderdeel

Bevestigen en opslaan. Alle (andere) gegevens kunnen later worden toegevoegd en / of gewijzigd.

dienstverband toevoegen verzuimportaal

Medewerker uit dienst melden

In het dienstverband van de betreffende medewerker selecteert u Dienstverband bewerken.

Vervolgens selecteert u Dienstverband gegevens bewerken.

Voer datum uit dienst in. Voer deze datum uitsluitend in wanneer een medewerker daadwerkelijk uit dienst gaat.

Opslaan.