Privacybeleid

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt zoals de wet voorschrijft. Aanvullend op dit privacybeleid hebben wij ook een privacyreglement ten behoeve van onze dienstverlening als verzuimbegeleider. 

Over ons

De website www.anders-verzuimmanagement.nl wordt beheerd door Anders Verzuimmanagement BV. Anders Verzuimmanagement BV is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze gegevens zijn:

Anders Verzuimmanagement BV
Laan der Verenigde Naties 60
3314 DA Dordrecht
KvK: 57283109

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Anders Verzuimmanagement BV kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

  • Direct van u: via deze website verzamelen wij bijvoorbeeld uw persoonsgegevens wanneer u een van onze contactformulieren invult.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. Anders Verzuimmanagement BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contact- en accountgegevens – zoals door u verstrekte naam, aanhef, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Betalings- en factuurgegevens – indien u een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling je bankgegevens nodig.

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Anders Verzuimmanagement BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Anders Verzuimmanagement BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Anders Verzuimmanagement BV kan uw persoonsgegevens delen met aan ons gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.Anders Verzuimmanagement BV kan gehouden zijn uw gegevens te verstrekken vanwege een op Anders Verzuimmanagement BV rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten. Anders Verzuimmanagement BV heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving. 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine bestanden die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van je computer worden opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Zo maken wij het gebruik van onze website gemakkelijker voor u. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Meer hierover leest u in ons cookiebeleid.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Anders Verzuimmanagement BV bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten. 

Welke rechten heeft u?

U dient er zelf voor te zorgen dat Anders Verzuimmanagement BV over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@andersverzuim.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Anders Verzuimmanagement BV, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Anders Verzuimmanagement BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Anders Verzuimmanagement BV of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Anders Verzuimmanagement BV neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Anders Verzuimmanagement BV via info@andersverzuim.nl

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacybeleid tussentijds wijzigen. Wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij aanpassen op deze pagina. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacybeleid te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. 

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft naar aanleiding van dit privacybeleid of over de wijze waarop Anders Verzuimmanagement BV omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@andersverzuim.nl.