De vakantie staat weer voor de deur. Voor de meeste mensen tijd om er heerlijk even tussenuit te gaan. Sommige bedrijven zijn in de vakantieperiode zelfs weken collectief gesloten. Een fijn vooruitzicht om even vrij te zijn en niets te hoeven. Toch kan het voorkomen dat een werknemer in de vakantie ziek wordt. Wat dan? Wat zijn de regels met betrekking tot ziek zijn op vakantie? En tijdens een collectieve vakantiesluiting van het bedrijf?

Vakantiedagen of ziektedagen

Vakantiedagen tijdens ziekte gelden niet als vakantiedagen. Als de werknemer tijdens zijn vakantie ziek is of ziek wordt, is er in principe sprake van ziekteverlof. De basisgedachte is namelijk: ziek tijdens vakantie is geen vakantie. Deze dagen kan je dus ook niet inhouden als vakantiedagen. De werknemer mag dus tijdens de ziekte de vakantiedagen behouden.

Ziek tijdens vakantie

Wanneer een werknemer op vakantie (in het buitenland) ziek wordt, moet hij/zij zich officieel ziek melden bij de werkgever. Hierbij is het wel belangrijk dat de werknemer de ziekte kan onderbouwen, bijvoorbeeld door onderzoek van een arts. Bij ziekte tijdens vakantie mag je als werkgever schriftelijke voorschriften aan de werknemer geven over het ontvangen van informatie die nodig is om vast te stellen of er sprake is van ziekte en recht op loondoorbetaling, of dat de vakantie gewoon doorloopt.

Het voordeel van een verzuimprotocol

Het is handig om als bedrijf een verzuimprotocol te hebben, zodat een werknemer weet wat hij moet doen in geval van ziekte. In dit verzuimprotocol kan je bijvoorbeeld opnemen dat de werknemer, binnen 3 dagen na het intreden van de ziekte, dit moet melden aan de werkgever. Ook dat de werknemer zich binnen 3 dagen na intreden van de ziekte medisch moet laten controleren door een arts of een medische instantie. Als werkgever ben je gebonden aan het oordeel van de ter plaatse afgegeven medische verklaring. Wel mag je verlangen dat de verklaring -bij verblijf van de werknemer in het buitenland- in het Engels wordt opgesteld. Ook kan je voorschrijven dat de werknemer bereikbaar dient te blijven en het adres van zijn/haar verblijfplaats op moet geven.

Je kunt een werknemer niet verplichten om terug te keren naar Nederland, tenzij zeer aannemelijk is dat er sprake is van een niet-serieuze ziekmelding. Wordt de werknemer weer beter tijdens de vakantie? Ook dan dient hij/zij dit meteen aan je door te geven.

Bovenstaande regels gelden alleen wanneer een werknemer op vakantie is in de EU. Buiten de EU gelden andere voorschriften. Welke regels dan gelden is afhankelijk van de vraag of Nederland wel of niet een arbeidsongeschiktheidsverdrag met dit land heeft afgesloten.

Ziek tijdens collectieve vakantiesluiting bedrijf

Sommige bedrijven hebben in hun cao of arbeidsovereenkomst afgesproken dat er een collectieve vakantie ofwel een vaste vakantieperiode van het bedrijf is. Ook wanneer de werknemer ziek wordt tijdens deze collectieve sluiting, mag je als werkgever de ziektedagen niet als vakantiedagen opschrijven. Ziek is ziek en dat is geen vakantie. De werknemer heeft dus het recht om de vakantiedagen op een ander moment op te nemen.

Vragen?

Bel 085 210 4775 of stuur ons een e-mail. Wij helpen u graag verder!