ziek uit dienst contractZiekteverzuim van werknemers is op zich al vervelend genoeg. Maar wat gebeurt er wanneer het dienstverband van uw werknemer eindigt tijdens ziekte? Weet u wat er dan van u verwacht wordt als werkgever? Hoe zit het met uw verantwoordelijkheid met betrekking tot re-integratie? U leest er meer over in dit artikel.

Melding ziek uit dienst

Wanneer uw werknemer ziek uit dienst gaat, bent u als werkgever verplicht om een melding te maken bij het UWV dat uw werknemer ziek uit dienst gaat. Deze melding kunt u online doen via het werkgeversportaal van het UWV. Let op: u dient deze melding uiterlijk op de laatste dag van het dienstverband te doen. Als u deze melding niet of te laat doet, kunt u hiervoor een flinke boete krijgen.

Re-integratieverslag

Afhankelijk van de situatie bent u verplicht om een re-integratieverslag te maken als uw werknemer ziek uit dienst gaat. Het UWV onderscheidt 3 situaties met verschillende eisen aan het re-integratieverslag:

  1. Periode in dienst na ziekmelding UWV: minder dan 6 weken
  2. Periode in dienst na ziekmelding UWV: 6 tot 10 weken
  3. Periode in dienst na ziekmelding UWV: meer dan 10 weken

1. Ziekmelding UWV < 6 weken
Wanneer de werknemer na het beëindigen van het contract korter dan 6 weken ziek is, hoeft u geen re-integratieverslag voor het UWV te maken. De redenatie is dat u in deze situatie te weinig tijd heeft gehad om de verzuimbegeleiding goed vorm te geven.

2. Ziekmelding UWV 6 tot 10 weken
Wanneer de werknemer na het beëindigen van het contract tussen 6 en 10 weken ziek is, of wanneer volledig herstel binnen 3 maanden wordt verwacht, dient u een verkort re-integratieverslag op te stellen. Het oordeel over een te verwachten herstel binnen 3 maanden moet wel worden gedaan door de bedrijfsarts.

3. Ziekmelding UWV > 10 weken
Is de werknemer langer dan 10 weken ziek op het moment dat het contract afloopt? Dan moet u een volledig re-integratieverslag maken voor het UWV. Uiterlijk in de laatste week dat uw werknemer in dienst is, vraagt u een WIA-uitkering aan. Zorg er ook voor dat u uw werknemer uiterlijk in deze week kopieën geeft van de volgende documenten uit het re-integratieverslag:

  • Probleemanalyse en eventuele bijstellingen
  • Plan van aanpak
  • (Eerstejaars)evaluatie
  • Actueel oordeel van de bedrijfsarts of arbodienst
  • Eindevaluatie

Wilt u er zeker van zijn dat uw dossier compleet is? Vraag dan formulieren voor het re-integratieverslag bij ons aan. Uw werknemer dient wel zelf het formulier Medische Informatie (dat hij heeft ontvangen van de bedrijfsarts of arbodienst) naar het UWV op te sturen. Vergeet daarbij vooral niet om het BSN nummer te vermelden!

Samengevat

ziek uit dienst tabel re-intehratieverslag

Meer weten over de regels met betrekking tot ziek uit dienst?

Lees hier hoe wij u kunnen helpen met een medewerker die ziek uit dienst gaat. Onze adviseurs helpen u graag. Mail ons of bel 085 210 4775.