Het kan u als werkgever zo maar overkomen dat uw medewerker langdurig ziek wordt. Natuurlijk is dat heel vervelend. Niet alleen voor de medewerker zelf. Ook voor u als werkgever zijn de gevolgen groot. Als een werknemer ziek is als hij/zij bij u uit dienst gaat, óf hij wordt binnen vier weken daarna ziek, dan komt deze ex-werknemer na twee jaar in aanmerking voor een WIA-uitkering. In veel gevallen betaalt u als werkgever de uitkering van uw ex-medewerker. Daarom heeft u er baat bij als uw ex-werknemers hier zo kort mogelijk een beroep op doen.

De WIA-uitkering bestaat uit 2 onderdelen:

  • de WGA-uitkering, waarbij WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze is van toepassing als de verwachting is dat de medewerker in de toekomst kan werken.
  • IVA-uitkering, waarbij IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Deze is van toepassing als de medewerker niet of nauwelijks kan werken en er een kleine kans op herstel is.

De gevolgen van ziek uit dienst voor de werkgever

Wanneer u eigenrisicodrager (WGA-ERD) bent, dan bent u als werkgever tot tien jaar lang verantwoordelijk voor het betalen van deze WGA-uitkering aan uw medewerker. De wetgever wil namelijk dat u er als ex-werkgever voor zorgt dat uw zieke ex-werknemer snel beter is en op zoek kan naar ander werk. U heeft er dus alle belang bij om de arbeidsongeschiktheidsschade te beperken.

Blijf uw ex-werknemer volgen

In de praktijk zien we dat een werknemer die ziek uit dienst gegaan, voor de werkgever vaak uit beeld verdwijnt. U wordt één keer per jaar nog geconfronteerd met de kosten, in de vorm van de beschikking Whk. Er wordt niet veel aan dossieropbouw gedaan. Daardoor is het heel moeilijk om na te gaan in hoeverre de arbeidsgeschiktheid van de ex-medewerker is toegenomen.

Wat kunt u doen?

U betaalt de WGA-uitkering van uw ex-medewerker. Daarom loont het zeker de moeite om te zorgen dat uw ex-werknemers hier zo kort mogelijk een beroep op doen. Ook heeft u er baat bij om er voor te zorgen dat zo min mogelijk ex-werknemers een beroep hoeven te doen op een WGA-uitkering. Dat kan bijvoorbeeld op de volgende manieren:

  • Probeer een zieke werknemer tot en met de laatste dag te re-integreren. De kosten van succesvolle re-integratie wegen niet op tegen het betalen van een hogere premie;
  • Neem 4 weken na afloop van het dienstverband contact op met iedere ex-werknemer. Check of deze zich ziek gemeld heeft bij het UWV, weer aan het werk is of een WW-uitkering heeft aangevraagd;
  • Overleg met uw arbodienst als de ex-werknemer (nog) ziek is. Zorg dat zij de ex-werknemer ‘gewoon’ gaan begeleiden en er voor zorgen dat hij zich bij het UWV beter meldt zodra dit kan;
  • Heeft u het verzuim verzekerd en bent u eigenrisicodrager? Informeer dan hoe de verzekeraar hiermee omgaat en wat zij van u verwachten;
  • Het kan zijn dat uw (ex-)werknemer niet meewerkt. Meld dit bij het UWV;
  • Neem in uw arbeidsovereenkomsten op dat ook ex-werknemers verplicht zijn zich ziek te melden en mee te werken aan re-integratie.

Meer weten over ziek uit dienst of het beperken van de kosten WGA-ERD?

Lees hier hoe wij u kunnen helpen met het beperken van de kosten WGA-ERD. Onze adviseurs helpen u graag. Mail ons of bel 085 210 4775.