In juli 2017 zijn er wijzigingen aangekondigd in de Arbowet. Als werkgever heeft u 1 jaar de tijd gehad om uw organisatie aan te passen aan deze wijzigingen. Vanaf volgende week moet u er als werkgever écht aan geloven. Op 1 juli 2018 worden de geplande wijzigingen in de Arbowet namelijk effectief. Wat betekent dat voor u? Wij zetten de belangrijkste punten voor u op een rijtje.

Basiscontract

U bent verplicht om afspraken met betrekking tot de arbodienstverlening vast te leggen in een basiscontract. Als werkgever bent u zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het basiscontract, al worden er wel minimumeisen aan gesteld. U mag zelf weten of u voor een gecertificeerde arbodienst kiest om het basiscontract te sluiten (vangnetregeling), of met wie u samenwerkt om ervoor te zorgen dat alles netjes wordt uitgevoerd volgens de Arbowet (maatwerkregeling).

De bedrijfsarts

Werknemers krijgen het recht om zonder toestemming van de werkgever de bedrijfsarts te consulteren, ook als er geen sprake is van ziekte. De bedrijfsarts moet ook preventieadvies geven aan de werknemers, hij kan met ze overleggen en mag wanneer hij wilt op de werkvloer komen kijken of alles goed gaat.

Second opinion van andere bedrijfsarts

Uw medewerkers hebben het recht op een second opinion, op kosten van de werkgever, als ze de juistheid van het advies van de bedrijfsarts betwijfelen. Om onafhankelijkheid te kunnen garanderen mag deze arts niet binnen het bedrijf of bij dezelfde arbodienst werken.

Instemmingsrecht Ondernemingsraad bij aanwijzing preventiemedewerker

De Ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens positionering in de organisatie. U kunt in het Arbocontract vastleggen hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR) is geregeld. Uiteindelijk worden medewerkers zo meer betrokken bij het arbobeleid.

Zijn uw documenten op orde?

U heeft het afgelopen jaar de tijd gehad bovengenoemde wijzigingen in uw organisatie te verankeren. Zijn uw beleids- en veiligheidsdocumenten op orde? Voldoen uw arbobeleid, uw verzuimbeleid en de Risico Inventarisatie & Evaluatie aan de wettelijke vereisten? Vergeet ook niet na te gaan of u aan de gewijzigde privacywetgeving (AVG) voldoet. De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is verantwoordelijk voor de naleving en controle van de nieuwe Arbowet. Het is belangrijk dat u alles op orde heeft, want de boetes kunnen behoorlijk oplopen.

Vragen of hulp nodig?

Bovengenoemde wijzigingen zijn misschien ingrijpend voor uw organisatie. Het uiteindelijke doel is een veiligere en gezondere werkomgeving, voor uw medewerkers en dat is natuurlijk een goed streven! Heeft u nog vragen? Anders Verzuimmanagement is al voorbereid op de wetswijziging en helpt u graag indien u vragen heeft. Stuur ons een e-mail of bel: 085 210 4775.