Werkplekadvies

Als medewerkers intensief repeterende werkzaamheden uitvoeren, langdurig achter een beeldscherm zitten of te maken hebben met een andere fysieke belasting, is er een verhoogde kans op klachten aan arm, nek, rug of schouders. Door te zorgen voor een goed en veilig ingerichte werkplek en gezonde werkgewoonten, bevordert u de productiviteit en vermindert u de kans op verzuim. Met een werkplekonderzoek kunt u klachten voorkomen of terugdringen.

Direct contact

Ik wil:

Wat is een werkplekonderzoek?

In een werkplekonderzoek combineren we het optimaal instellen van een werkplek met ergonomisch onderzoek en praktisch advies over het verbeteren van werkhouding en werkgewoonten.

Hoe werkt een werkplekonderzoek?

Allereerst kijken we in hoeverre de werkplek afgestemd is op de werkzaamheden en brengen we mogelijke risico’s in kaart. Vervolgens beoordelen we of de werkhouding en werkwijze van medewerkers efficiënt is en de ergonomische omstandigheden optimaal gebruikt worden, of dat de werkplek aangepast moet worden. Op basis hiervan geven we advies over het ergonomische instellen van de werkplek en het verbeteren van werkgewoonten. Onze uitgangspunten hierbij zijn bewustwording, gedragsverandering en eigen verantwoordelijkheid, om te bereiken dat medewerkers zelf gaan zorgen dat zij hun lichaam efficiënt en effectief voor het werk inzetten. 

werkplekadvies

‘Met een werkplekadvies kunt u klachten voorkomen of terugdringen.’

Zo ziet een werkplekonderzoek er uit:

  • Persoonlijke kennismaking met de medewerker en inventarisatie van de klacht(en);
  • Analyse van de werkgewoonten van de medewerker en de ergonomische omstandigheden;
  • Ergonomisch instellen van de werkplek, waaronder de juiste werkhoogte, positie van de muis, toetsenbord, armsteunen, beeldscherm en stoel;
  • Oefenen van gunstige werkgewoonten, zoals efficiënt gebruik van spieren, minder belasting van gewrichten en variatie in houdingen;
  • Praktische adviezen en oefeningen, gericht op het toepassen van nieuwe inzichten en aanleren van vaardigheden.

Rapportage

De resultaten van het werkplekonderzoek rapporteren we aan de werkgever en de medewerker. In het rapport nemen we ook persoonsgerichte adviezen op over het verbeteren van de werkhouding (geïllustreerd met foto’s) en werkgewoonten, de ergonomische instelling van de werkplek en eventuele knelpunten.

Evaluatie en e-consult

Binnen twee weken na het werkplekonderzoek volgt een evaluatie met de medewerker. Indien gewenst komen we nog een keer langs.

Offerte of meer informatie?

Wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen voor een werkplekonderzoek, of wilt u meer informatie ontvangen? Bel dan met: 085-210 4775 of vul het contactformulier in.

besparingsgesprek
druk op de knop

MAAK GEBRUIK VAN ONZE

gratis overstapservice