Met ingang van 1 juli 2017 bent u als werkgever verplicht om een contract af te sluiten met een arbodienst of een gecertificeerde bedrijfsarts. Dit is geregeld in de nieuwe Arbowet die op 1 juli 2017 van kracht wordt.

Als werkgever wordt u geacht te handelen conform de Wet Verbetering Poortwachter. Dit betekent dat u verplicht bent om te zorgen voor deskundige ondersteuning bij de ziekteverzuimbegeleiding, het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO), aanstellingskeuringen en toetsing en advies van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak. U kunt dit op twee manieren inrichten: via een vangnetregeling of via een maatwerkregeling.

Vangnetregeling

Bij de vangnetregeling sluit u een contract af met een gecertificeerde arbodienst die u alle werkzaamheden uit handen neemt. De wettelijke arboverplichtingen vereisen een specifieke deskundigheid waar veel werkgevers meestal niet over beschikken. Een fout in een procedure is zo gemaakt en kan u veel geld kosten. Een arbodienst heeft zich hierin gespecialiseerd en kan u op dit gebied goed van dienst zijn.

Maatwerkregeling

Wanneer u kiest voor een maatwerkregeling bepaalt u zelf welke deskundige(n) u inschakelt. U kiest eigenlijk voor een ‘doe-het-zelfbeleid’. U voert zelf de regie over het arbo- en verzuimbeleid. Onderlinge afstemming tussen de verschillende partijen is niet vanzelfsprekend. Zeker bij moeilijke verzuimdossiers kan dit u veel werk opleveren en de vraag is of uw organisatie de kennis, motivatie en tijd heeft om zo’n proces te stroomlijnen. Daar staat tegenover dat de maatwerkregeling goedkoper is dan vangnetregeling.

Aansluiting bij een arbodienstverlener

Heeft u niet de juiste kennis in huis over de wettelijke arboverplichtingen? Dan is het slim om u bij een arbodienstverlener aan te sluiten. Dit kan u een hoop ellende besparen. Want een arbodienst werkt met een volgsysteem, houdt in de gaten dat alles volgens de richtlijnen verloopt en beschikt over de juiste kennis. En bij Anders Verzuimmanagement werken we landelijk met gecertificeerde bedrijfsartsen. Oók vanuit ons kantoor in Dordrecht.

Wilt u meer weten over het aansluiten bij een goede arbodienst?

Wij adviseren u graag. Stuur ons een e-mail of bel: 085 210 4775