verzuimpreventieIn deze tijd met veel krapte op de arbeidsmarkt zit u als werkgever niet te wachten op personeel dat verzuimt wegens ziekte. Natuurlijk kunt u niet elke vorm van ziekte tegenhouden. Met verzuimpreventie kunt u echter als werkgever wel extra maatregelen treffen om verzuim te voorkomen.

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitvoeren

Sommige regels om ziekteverzuim te voorkomen worden vanuit de overheid opgelegd. Zo bent u als werkgever in Nederland vanuit de Arbowet verplicht om een ‘risico-inventarisatie en -evaluatie’ (RI&E) te hebben. Dit betekent dat u risicofactoren in kaart moet brengen. De doelstelling van de RI&E is om werkgevers handvatten te geven om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en voor een veilige en gezonde werkvloer te zorgen. Hiermee voorkomt u verzuim, beroepsziekten en arbeidsongeschiktheid. Ook moet u een preventiemedewerker aanstellen. U kunt echter een stapje verdergaan dan de wet voorschrijft en extra maatregelen nemen om verzuim te voorkomen.

Verzuim is niet per se medisch

Aan ziekte door griep of migraine kunt u als werkgever niet veel doen. Dit is gelukkig vaak kortdurend verzuim, waar u als werkgever niet de grootste kopzorgen aan heeft. De werknemer kan het werk meestal snel weer hervatten. Ziekteverzuim door werkstress, overspannenheid of burn-out betekent echter een groter probleem. Het uitvallen van medewerkers en het organiseren van vervanging van medewerkers kost vaak veel geld. Daarnaast zijn er andere soorten verzuim, die ‘vermijdbaar’ zijn. In de praktijk blijkt dat een groot deel van de ziekmeldingen geen medische achtergrond heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om ontevredenheid, weinig uitdaging op het werk, verstoorde arbeidsverhoudingen, maar ook de privé-situatie van de werknemer. Deze factoren kunnen leiden tot ‘oneigenlijk verzuim’ (dus zonder medische oorzaak).

Meer doen om verzuim te voorkomen

Om ziekteverzuim te voorkomen, is het belangrijk te investeren in de geestelijke en lichamelijke gezondheid uw werknemers. Dit hoeft niet allemaal groots en ingewikkeld te zijn. Naast het zorgen voor een gezonde en veilige werkplek zijn er ook kleine dingen die helpen. Met het geven van aandacht en belangstelling maakt u bijvoorbeeld al een goed begin. Natuurlijk kunt u niet alle vormen van verzuim voorkomen. Er zijn echter veel dingen die u als werkgever wel kunt doen om het de werknemer naar de zin te maken en te zorgen voor een prettige werkomgeving. We noemen er een paar.

Het belang van goede ventilatie

De gemiddelde medewerker brengt zo’n 9 uur per dag op het bedrijf door. Dan is het zeer prettig als de werkruimte aangenaam is. Tijdens de coronapandemie werd het belang van goede ventilatie al breed onder de aandacht gebracht. In slecht geventileerde ruimtes is het risico op gezondheidsklachten groot. Medewerkers kunnen last krijgen van hoofdpijn, overdracht van infectieziekten, geurhinder, slijmvliesirritaties, toename van astmaklachten, allergische reacties en nog veel meer. Daarnaast blijkt dat mensen minder goed presteren in slecht geventileerde ruimten. Het gevolg is toename van ziekteverzuim. Dit is te voorkomen door de werkruimte regelmatig te luchten en goed te ventileren. Zet alle ramen en deuren regelmatig tegen elkaar open om frisse lucht binnen te laten. Daarnaast is het belangrijk om ventilatievoorzieningen, zoals regelbare ramen en roosters, op een juiste wijze te gebruiken. Zorg er ook voor dat ventilatieroosters regelmatig worden schoongemaakt. Neem dit op als vast onderdeel in het schoonmaakrooster.

Frisse buitenlucht

Buitenlucht is verfrissend voor lichaam en geest. Stimuleer de medewerkers om in lunchpauzes naar buiten te gaan om frisse lucht in te ademen en zichzelf bloot te stellen aan zonlicht. De natuur is een omgeving waar mensen aantoonbaar minder stress ervaren. Rust en ruimte zorgen voor minder prikkels. De frisse lucht, zon en groen zorgen ervoor dat we eerder open staan voor gesprekken. Moedig medewerkers aan om regelmatig even achter het bureau weg te komen en korte pauzes te nemen. Vooral als ze erg druk zijn, zijn zulke kleine pauzes belangrijk voor de concentratie. Is uw kantoorlocatie niet geschikt om lekker naar buiten te gaan? Creëer dan zelf een buitenruimte die uitnodigt om er gebruik van te maken.

In beweging komen

Regelmatig bewegen is gezond. Daar zijn als meerdere onderzoeken naar gedaan. Daaruit blijkt ook dat het beter is om gedurende de dag wat vaker te bewegen, dan de hele dag weinig te bewegen en dan ‘s avonds heel intensief te sporten. Beweging is niet alleen goed voor het lichaam; het heeft ook een fantastische invloed op het concentratievermogen van medewerkers. Stimuleer uw medewerkers om staand en zittend werk af te wisselen. Laat ze de trap nemen in plaats van de lift. Of zorg voor een regelmatige gang naar het koffieapparaat. Geef zelf het goede voorbeeld. De kleine dagelijkse bewegingen hebben opgeteld het grootste effect.

Aandacht voor mentale en fysieke weerbaarheid

Wanneer u goed wilt zorgen voor uw medewerkers helpt het om extra aandacht te besteden aan het vergroten van de mentale en fysieke weerbaarheid. Dit zorgt namelijk voor een hogere productiviteit, een betere werk-privébalans en minder uitval. Medewerkers die fysiek en mentaal fit zijn hebben vaak meer werkplezier, een hogere productiviteit en minder ziekteverzuim. Anders Verzuimmanagement biedt een aantal diensten op het gebied van verzuimpreventie aan, zoals:

Informeer eens naar de mogelijkheden.

Verzuimpreventie: beter voor iedereen

Voorkomen van verzuim is niet alleen fijn voor de werknemers omdat het de kans dat zij ziek worden vermindert. Ook voor u als werkgever heeft dit voordelen: als medewerkers niet ziek worden, hoeft u niet op te draaien voor de kosten van verzuim en voor het vinden van vervangende arbeid gedurende het verzuim. Kortom, iedereen wordt er beter van!

Nog meer tips? Anders Verzuimmanagement helpt u graag verder!

In dit artikel gaven wij slechts een paar tips die u kunnen helpen het verzuim terug te dringen. Wilt u meer weten? Vragen over het laten maken van een RI&E? Onze adviseurs staan voor u klaar! Mail ons of bel 085 210 4775.