Ziekteverzuim is een kostbare zaak. Begrijpelijk dat u als werkgever zo veel mogelijk probeert om verzuim te voorkomen. En als medewerkers toch ziek worden, probeert u ze weer zo snel mogelijk (gedeeltelijk) aan het werk te krijgen. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Wat doet u wanneer een medewerker zegt dat “het kan volgens de huisarts wel een week of 6 duren” en “ik moet in het begin rustig aandoen”. U bent met handen en voeten gebonden aan regelgeving. Volgens de wet mag u heel veel dingen niet vragen en als uw zieke medewerker de informatie al vrijwillig geeft, dan mag u die informatie niet vastleggen.

Ziek zijn betekent niet ‘ongeschikt om te werken’

De manier waarop u als werkgever reageert op een ziekmelding is mede bepalend voor het verzuimgedrag van de werknemers. Moet u als werkgever rustig afwachten tot een werknemer weer beter wordt? Nee! Ziekteverzuim is kostbaar. U komt misschien in de problemen met de planning, deadlines worden niet gehaald, afspraken moeten worden afgezegd, vervanging moet worden geregeld, etc. Daar wordt u als werkgever niet blij van. Ziek is ziek. Medewerkers die écht ziek zijn, moeten de rust krijgen om goed te herstellen. Dat is geen discussie. Maar iemand die ziek is, is niet per definitie ongeschikt om te werken. Bij veel ziekmeldingen komt het voor dat er genoeg werkzaamheden overblijven die een medewerker nog wél kan doen. De kunst is om dat boven tafel te krijgen. Als werkgever kunt u een aantal dingen doen om uw medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Een veelgehoorde uitspraak is ‘Ziek zijn overkomt je, verzuim is een keuze’. Door in actie te komen kunt u de keuze voor verzuim beïnvloeden.

Schakel een arbodienst in die de juiste vragen stelt

Een werknemer moet het verzuim op de eerste dag melden aan zijn werkgever. De werknemer hoeft hierbij niet aan te geven waarom hij zich ziek meldt. De boodschap ‘ik ben ziek en kan niet werken’ is voldoende. Als werkgever mag u volgens de wet niet vragen naar medische details, de arbeidsmogelijkheden of beperkingen van uw zieke medewerker. De enige die dit wel mag vragen is de bedrijfsarts. En vanwege beroepsgeheim mag de bedrijfsarts deze informatie niet doorspelen. Als werkgever mag u volgende gegevens over de zieke werknemer vragen en registreren:

  • het telefoonnummer en (verpleeg)adres;
  • de vermoedelijke duur van het verzuim;
  • de lopende afspraken en werkzaamheden;
  • of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke vangnetbepaling);
  • of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
  • of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is, in verband met het verhalen van loonkosten op deze derde (regresmogelijkheid).

Toch kunt u als werkgever wel degelijk grip op verzuim houden door een arbodienst of bedrijfsarts in te schakelen. Zij kunnen door het stellen van de juiste vragen beoordelen wat de werknemer nog wel en niet kan doen.

De-medicaliseren en denken in oplossingen

Helaas komt het nog te vaak voor dat verzuim alleen wordt gezien als een medisch probleem. Een gezondheidsklacht wordt aangegrepen om het verzuim te legitimeren. Vaak is er echter meer aan de hand. Wilt u verzuim effectief aanpakken, stel dan niet de ziekte of de klachten ter discussie, maar wel het verzuim op zich. Het blijkt effectief om de keuze die iemand maakt om te verzuimen te begrijpen (zonder te beoordelen). Wanneer u hier inzicht in heeft, kunt u met de verzuimende medewerker in gesprek gaan om te zoeken naar oplossingen. Dit betekent dat verzuim niet altijd medisch opgelost hoeft te worden.
De-medicaliseren betekent niet dat er geen bedrijfsarts meer nodig is. Het houdt in dat er bij verzuim verder gekeken moet worden dan alleen door een doktersbril. De achterliggende oorzaken en onvrede, zoals de relatie tot het werk en de thuissituatie worden besproken en aangepakt. Zorg dat u samenwerkt met een bedrijfsarts die dit begrijpt en die verder kijkt dan alleen gezondheidsklachten.

Hoe pakt Anders Verzuimmanagement dit aan?

De werkwijze van Anders Verzuimmanagement kenmerkt zich doordat wij verzuim haarscherp monitoren en ‘er bovenop’ zitten. Standaard nemen wij op de tweede ziektedag telefonisch contact op met uw medewerker. Naar wens van onze opdrachtgever kan dit ook al de eerste ziektedag of misschien pas de vijfde. Wij laten ons niet met een kluitje in het riet sturen en vragen door. Dat begint met eenvoudige vragen over wat er aan de hand is. Wij stellen zeer gerichte vragen. Over de fysieke gesteldheid, de woonsituatie, de zorgomgeving, praktische dingen, etc. Onze vraagstelling is er op gericht dat wij aan het eind van het gesprek een zeer goed beeld hebben van de mogelijkheden en de beperkingen van de medewerker. Is er sprake van twijfel? Dan schakelen wij de bedrijfsarts in. Vervolgens gaan wij in gesprek met de werkgever en maken wij een plan van aanpak voor de eerste 2 weken. Na 2 weken is er een evaluatie.

Belangrijke rol voor de arbeidsdeskundige

Wij kruipen in de huid van de klant en vliegen elk geval op een arbeidsdeskundige manier aan. Doordat onze arbeidsdeskundigen zich bezig houden met de inhoud van de werkzaamheden in verschillende functies, kunnen zij vaak een goede inschatting maken van de passende mogelijkheden binnen de eigen en andere functies in het bedrijf. Daarbij scheelt het dat wij onze klanten goed kennen. Wij weten hoe het bedrijf werkt, welke werkzaamheden worden verricht, op welke manier en hoe de processen zijn ingericht. Daardoor kunnen wij zeer goed alternatieve werkzaamheden bedenken. Wij werken niet vanuit een ivoren toren. Wij kennen onze klanten en hun medewerkers. Wij gaan zeer pragmatisch te werk en bedienen elke klant op maat. De manier waarop wij werken en verzuim effectief begeleiden wordt door onze klanten dan ook zeer hoog gewaardeerd.

Meer weten over onze werkwijze?

Neem eens contact met ons op. Bel 085 210 4775 of stuur ons een e-mail.