• Home
  • Veelgestelde vragen

Mijn werknemer gaat ziek uit dienst. Wat nu?

Verzuim is vervelend. Niet alleen voor uw betreffende medewerker, maar ook voor u als werkgever zijn de consequenties vaak groot. Wanneer uw werknemer een contract voor onbepaalde tijd heeft, bent u verplicht om 2 jaar ziekte door te betalen en dient u aan diverse verplichtingen en acties uit de Wet Verbetering Poortwachter te voldoen. Maar wat als uw werknemer een tijdelijk contract heeft en het dienstverband eindigt tijdens de ziekte? Welke acties moet u als werkgever nemen om te zorgen dat het ‘ziek-uit-dienst’-traject soepel verloopt en u geen boete riskeert?

Lees meer

Ziekteverzuim tijdens vakantie… Wat zijn de regels?

De vakantie staat weer voor de deur. Voor de meeste mensen tijd om er heerlijk even tussenuit te gaan. Sommige bedrijven zijn in de vakantieperiode zelfs weken collectief gesloten. Een fijn vooruitzicht om even vrij te zijn en niets te hoeven. Toch kan het voorkomen dat een werknemer in de vakantie ziek wordt. Wat dan? Wat zijn de regels met betrekking tot ziek zijn op vakantie? En tijdens een collectieve vakantiesluiting van het bedrijf?

Lees meer

Verzuim: “Het kan volgens de huisarts wel een week of 6 duren. Ik moet in het begin rustig aan doen”. Hoe gaat u hier mee om?

Ziekteverzuim is een kostbare zaak. Begrijpelijk dat u als werkgever zo veel mogelijk probeert om verzuim te voorkomen. En als medewerkers toch ziek worden, probeert u ze weer zo snel mogelijk (gedeeltelijk) aan het werk te krijgen. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Wat doet u wanneer een medewerker zegt dat “het kan volgens de huisarts wel een week of 6 duren” en “ik moet in het begin rustig aandoen”. U bent met handen en voeten gebonden aan regelgeving. Volgens de wet mag u heel veel dingen niet vragen en als uw zieke medewerker de informatie al vrijwillig geeft, dan mag u die informatie niet vastleggen.

Lees meer

Welke gevolgen heeft de wijziging in de Arbowet voor mij?

Met ingang van 1 juli 2017 wordt de Arbowet aangepast. De wijzigingen hebben betrekking op de rol van de bedrijfsarts, de nadruk op preventie en de andere rollen van werkgevers en werknemers bij arbodienstverlening. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet.

Lees meer

Loop ik risico zonder ziekengeldverzekering?

Jazeker! Sinds enkele jaren worden er hoge eisen aan een werkgever gesteld wanneer een medewerker (langdurig) ziek is. De kosten van ziek personeel komen namelijk de eerste 2 jaar volledig voor de rekening van de werkgever. Met een ziekengeldverzekering kunt u zich hiervoor verzekeren. Een ziekengeldverzekering vergoedt (een gedeelte van) het loon dat u moet doorbetalen bij ziekte van personeel en biedt vaak dienstverlening bij het voorkomen, begeleiden en terugdringen van verzuim. Voor een vast premiebedrag verlegt u dit risico naar de verzekeraar en bent u beschermd tegen de gevolgen van langdurig ziek personeel op de continuïteit van uw onderneming. Het alternatief is om zelf een reservering te maken waarmee u de kosten kunt dekken indien deze zich voordoen.

Lees meer

Waarom moet ik me aansluiten bij een arbodienst?

Met ingang van 1 juli 2017 bent u als werkgever verplicht om een contract af te sluiten met een arbodienst of een gecertificeerde bedrijfsarts. Dit is geregeld in de nieuwe Arbowet die op 1 juli 2017 van kracht wordt.

Als werkgever wordt u geacht te handelen conform de Wet Verbetering Poortwachter. Dit betekent dat u verplicht bent om te zorgen voor deskundige ondersteuning bij de ziekteverzuimbegeleiding, het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO), aanstellingskeuringen en toetsing en advies van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak.U kunt dit op twee manieren inrichten: via een vangnetregeling of via een maatwerkregeling.

Lees meer