Vakantiedagen tijdens ziekte gelden niet als vakantiedagen. Als de werknemer tijdens zijn vakantie ziek is of ziek wordt, is er in principe sprake van ziekteverlof. De basisgedachte is namelijk: ziek tijdens vakantie is geen vakantie. Deze dagen kan je dus ook niet inhouden als vakantiedagen. De werknemer mag dus tijdens de ziekte de vakantiedagen behouden.

Ziek tijdens vakantie

Wanneer een werknemer op vakantie (in het buitenland) ziek wordt, moet hij/zij zich officieel ziek melden bij de werkgever. Hierbij is het wel belangrijk dat de werknemer de ziekte kan onderbouwen, bijvoorbeeld door onderzoek van een arts. Bij ziekte tijdens vakantie mag je als werkgever schriftelijke voorschriften aan de werknemer geven over het ontvangen van informatie die nodig is om vast te stellen of er sprake is van ziekte en recht op loondoorbetaling, of dat de vakantie gewoon doorloopt. Lees meer…