Bij een ziek-uitdiensttreding onderscheidt UWV 3 categorieën van ‘ziek uit dienst’, elk met andere eisen aan het re-integratieverslag.

Categorie 1: de werknemer is korter dan 6 weken ziek

Wanneer de werknemer bij uitdiensttreding korter dan 6 weken ziek is, is er doorgaans te weinig tijd om de verzuimbegeleiding goed vorm te geven. U hoeft dan ook geen re-integratieverslag te overhandigen aan het UWV. Het UWV verlangt alleen maar van u dat u de werknemer tijdig ziek uit dienst meldt. Tijdig betekent uiterlijk op de laatste werkdag.

Categorie 2: de werknemer is 6 tot 10 weken ziek

Wanneer de werknemer 6 tot 10 weken ziek is, of als er een volledig herstel binnen 3 maanden wordt verwacht, hoeft u slechts een verkort re-integratieverslag op te stellen. Gebruik hiervoor het formulier van het UWV dat u hier kunt downloaden. De inschatting dat de werknemer binnen 3 maanden zijn eigen werk weer zou kunnen doen dient wel door de bedrijfsarts gedaan te worden! Daarnaast dient u nog steeds een ziek-uit-dienst-melding te doen bij het UWV.

Categorie 3: de werknemer is langer dan 10 weken ziek

Is de werknemer langer dan 10 weken ziek op het moment dat zijn of haar contract afloopt, dan moet u als werkgever een volledig re-integratieverslag kunnen overleggen aan het UWV. Uiterlijk in de laatste week dat uw werknemer in dienst is, vraagt hij met u een WIA-uitkering aan. Lees meer…