Jazeker! Sinds enkele jaren worden er hoge eisen aan een werkgever gesteld wanneer een medewerker (langdurig) ziek is. De kosten van ziek personeel komen namelijk de eerste 2 jaar volledig voor de rekening van de werkgever. Met een ziekengeldverzekering kunt u zich hiervoor verzekeren. Een ziekengeldverzekering vergoedt (een gedeelte van) het loon dat u moet doorbetalen bij ziekte van personeel en biedt vaak dienstverlening bij het voorkomen, begeleiden en terugdringen van verzuim. Voor een vast premiebedrag verlegt u dit risico naar de verzekeraar en bent u beschermd tegen de gevolgen van langdurig ziek personeel op de continuïteit van uw onderneming. Het alternatief is om zelf een reservering te maken waarmee u de kosten kunt dekken indien deze zich voordoen. Lees meer…