Tips voor bedrijven

Ziekteverzuim is kostbaar en een bron van zorg voor u als werkgever. Er komt veel op u af. Niet alleen op administratief maar ook op organisatorisch vlak. U kunt op meerdere vlakken besparen als u verzuim weet te beperken. Op deze pagina vindt u een aantal tips, voorbeeldbrieven en documenten die u kunt downloaden om u te helpen hier mee om te gaan.

Laat uw medewerkers een verzuimprotocol tekenen

In het verzuimprotocol leg je vast wat de verantwoordelijkheden van jou en je werknemers zijn bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Download hier een voorbeeld van een verzuimprotocol (Word document).

Laat jaarlijks een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) uitvoeren

Bied uw mensen ieder jaar de mogelijkheid van een Periodiek Medisch Onderzoek aan. Uw werknemer heeft wettelijk recht op een Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO). U kunt dit uitbreiden naar een PMO. Wij voeren dit graag voor u uit, in samenwerking met onze gecertificeerde bedrijfsartsen. De werknemer is niet verplicht om deel te nemen aan een PAGO of PMO. Download hier een voorbeeld van een PAGO verklaring (Word document).

Zeg uw Arbodienst op tijd op

Wilt u uw huidige Arbodienst opzeggen, gebruik dan dit standaard formulier om uw Arbodienst op te zeggen. Let op: het contract van de meeste Arbodiensten loopt van 1 januari tot en met 31 december, waarbij een opzegtermijn van 2 of soms 3 maanden wordt gehanteerd. Zorg dus dat u op tijd opzegt (voor 1 oktober of voor 1 november). Download: arbo-opzegbrief (Word document).

Bovenstaande Word documenten kunt u eenvoudig downloaden en voor eigen gebruik aanpassen waar nodig.

besparingsgesprek
druk op de knop

MAAK GEBRUIK VAN ONZE

gratis overstapservice