• Home
 • Samenwerking Poortwachter Drechtsteden

Samenwerking Poortwachter Drechtsteden e.o.

Samenwerking Poortwachter Drechtsteden koppelt werkgevers en voorkomt schadelast! Uw gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer herplaatst bij een collegaondernemer. Minder risico op loonsancties, 10 jaar doorbetalen premie WGA en een tevreden (ex)werknemer.

De nieuwe werkgever heeft zo een gemotiveerde werknemer die geschikt is voor zijn/haar nieuwe taak. Wij regelen voor deze ondernemer; mogelijk loonkostensubsidie en bij herplaatsing na WIA status >35%, 5 jaar vangnetregeling bij het UWV. Daarnaast heeft de arbeidsdeskundige vooraf de werkzaamheden getoetst, zodat u er bijna 100% zeker van kunt zijn dat nieuwe werkzaamheden geen (lichamelijke of mentale) problemen gaan opleveren.

Netwerk van, voor en door ondernemers in de regio

Samenwerking Poortwachter Drechtsteden e.o. is er voor iedere ondernemer in de regio, voor ieder re-integratiebedrijf en voor iedere arbodienst. Wij koppelen werkgevers voor re-integratie van werk naar werk. Samenwerking Poortwachter Drechtsteden is een initiatief van Anders Verzuimmanagement, Hartwerk, Deltametaal en diverse andere partners. Bel voor informatie, 078-2049047 en vraag naar Henk Korstanje, Theo Böhm of Maarten van der Knaap.

Re-integratie 2de spoor

Uw bedrijf heeft een medewerker die door zijn of haar fysieke of mentale gesteldheid niet meer zijn of haar werk kan uitvoeren. Als werkgever heeft u de plicht deze persoon te re-integreren naar een andere functie binnen het bedrijf of buiten het bedrijf. Maar wat als deze re-integratie niet lukt? Loonsanctie en mogelijk een langdurige gedifferentieerde WGA- of Flex ziektewet premie liggen dan op de loer. Om nog maar niet te spreken over die gevreesde transitievergoeding. Indien u geen vervangende functie voor uw medewerker kunt creëren is re-integratie 2e spoor van belang. Uw medewerker moet elders geplaats worden. Samenwerking Poortwachter Drechtsteden helpt u om zo’n plaatsing te verzorgen. Wij verzorgen presentaties bij alle netwerk en ondernemersverenigingen in de regio. Ondernemers aangesloten bij netwerkorganisaties en ondernemersverenigingen die ons initiatief ondersteunen krijgen altijd korting!

Ondersteuning van werk naar werk

Wij zoeken bedrijven die vacatures hebben en een gemotiveerde werknemer kunnen gebruiken. Immers de werknemer die bij het uitlenende bedrijf niet meer aan de slag kan, kan vaak elders nog een heel goede werknemer zijn. De nieuwe werkgever wil natuurlijk wel zeker zijn of de nieuwe werknemer zijn functie wel aankan en wil uiteraard zo min mogelijk risico’s lopen. Wij ondersteunen deze bedrijven gratis.

Hoe doen we dat?

Bij aanmelding van een werknemer door de uitplaatsende partij, ondernemen onze arbeidsdeskundigen de volgende stappen:

 • Arbeidsdeskundig onderzoek: bij aanmelding van een werknemer door de uitplaatsende partij, onderzoeken onze arbeidsdeskundigen eerst of er al een arbeidsdeskundig onderzoek is gedaan. Zo niet dan voeren wij dat eerst uit.
 • Benutbare mogelijkheden medewerker onderzoeken: wij kijken vervolgens zorgvuldig naar de benutbare mogelijkheden van de betrokken medewerker. Daarnaast onderzoeken wij of de medewerker de nieuwe functie zonder problemen kan uitvoeren. Eventueel zoeken wij met uw arbodienst of bedrijfsarts contact.
 • Inventariseren risico's en mogelijkheden: wij helpen de nieuwe werkgever met het inventariseren van de risico’s en de mogelijkheden. Met behulp van onze betrouwbare partners spreken wij eerst een detacheringstraject af, zodat zowel de uit te plaatsen werknemer als de nieuwe werkgever de tijd krijgen om aan elkaar te wennen. Meestal betaalt de ontvangende partij geen vergoeding voor deze dienstverlening.

De “oude werkgever” betaalt (in het kader van de re-integratieplicht) de door ons uitgevoerde werkzaamheden. 

Gratis deelnemen

Onze dienstverlening komt het best tot zijn recht bij voldoende aangesloten bedrijven die hun vacatures bij ons melden. Daarom kan iedere ondernemer in de regio, die personeel wil aannemen, zich gratis bij ons Samenwerking Poortwachter Drechtsteden aanmelden.

Lidmaatschap

Het bedrijf dat een medewerker wil uitplaatsen, gaat een soort lidmaatschap aan. Daarnaast betaalt deze ondernemer voor de werkzaamheden die worden uitgevoerd door onze arbeidsdeskundigen. Als uw arbodienst al een volledig en duidelijk arbeidsdeskundig rapport heeft opgesteld met een duidelijke FML, zijn de kosten relatief laag en betaalt u meestal alleen een administratieve vergoeding per aangemelde medewerker. Wij rekenen geen plaatsingsvergoeding en bij detachering wordt het uurtarief alleen belast met een kleine administratieve toeslag op het uurloon. Bedrijven die zich hebben aangemeld bij ons Samenwerking Poortwachter Drechtsteden als ontvangende partij (met vacatures), kunnen later tegen gereduceerde kosten ook zelf medewerkers ter uitplaatsing aanbieden.

Kijk voor meer informatie op www.poortwachtercentrumdrechtsteden.nl
of bel 078-2049047

Voordelen Samenwerking Poortwachter Drechtsteden

Voor de inlenende partij:

 • 5 Jaar vangnetregeling UWV bij herplaatsing na WIA status > 35%;
 • Gemotiveerd personeel voor uw bedrijf met mogelijk subsidie;
 • Vooraf duidelijk of uw medewerker uw functie fysiek echt aankan;
 • (Bij)scholing vaak via subsidie en op kosten van de uitvoerende partij;
 • Eerst detachering (eerste maand via een nultarief);
 • Een nieuwe werknemer met kennis en ervaring;
 • Zorgvuldig onderzoek naar de mogelijkheden van de nieuwe medewerker in uw bedrijf;
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen uw regio met behoud van arbeidsplaatsen binnen deze regio.
Wij bemiddelen van werk naar werk!

Voor de uitlenende partij:

 • De voor uw bedrijf niet te plaatsen, gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerker weer herplaatst binnen de regio;
 • Geen loonsancties;
 • Geen gedifferentieerde premies, geen WGA risico;
 • Geen transitievergoeding (binnen 2 jaar plaatsen, is re-integratieverplichting);
 • Vakkundig gedetacheerd (via partners);
 • Juridisch ondersteund (via partners);
 • Geen kopzorgen;
 • Goed werkgeverschap;
 • maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen uw regio met behoud van arbeidsplaatsen binnen deze regio.
Wij bemiddelen van werk naar werk!

 Samenwerking Poortwachter Drechtsteden e.o. is een initiatief van Anders Verzuimmanagement en diverse partners.