Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)

Elk bedrijf met personeel is verplicht om te inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk en/of ongezond kan zijn voor de werknemers. Dit wordt gedaan door het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In de RI&E worden alle arbeidsrisico’s binnen uw organisatie in kaart gebracht. Ook dient u een plan van aanpak te maken voor het beheersen van deze risico’s. Anders Verzuimmanagement helpt u hier graag mee.

Direct contact

Ik wil:

Waarom een RI&E?

Als werkgever bent u verplicht om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving voor uw werknemers. Dat is vastgelegd in de Arbowet. De RI&E is een belangrijk instrument voor het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. U kunt namelijk pas goede maatregelen als u weet waar de risico’s liggen.

Hoe gaan wij te werk bij een RI&E?

Een RI&E bestaat uit 2 onderdelen:
1) een inventarisatie van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in uw bedrijf
2) een plan van aanpak hoe u deze risico’s gaat oplossen

Inventarisatie

Bij het inventariseren van de risico’s in uw bedrijf kijken we onder meer naar de kans dat een gevaar zich voordoet, het effect dat het teweegbrengt en de frequentie waarmee werknemers aan het gevaar worden blootgesteld. Indien mogelijk maken we foto’s van de bevindingen. De risico’s delen we in naar risicosoorten, zoals ergonomische risico’s, psychosociale risico’s en veiligheidsrisico’s. Wanneer we de risico’s in kaart hebben gebracht, bekijken we hoe groot elk risico is. Ook rangschikken we ze in volgorde van prioriteit, zodat duidelijk is welke risico’s als eerste aangepakt moeten worden.

Plan van aanpak

In het plan van aanpak nemen we alle bevindingen en adviezen op. Per risico geven we aan welke maatregelen u kunt nemen om de risico’s op te lossen. Het plan van aanpak is een document met concrete acties inclusief de termijn waar binnen de actie moet zijn uitgevoerd.

werkplekadvies

‘Het doel van een RI&E is het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving.’

RI&E actueel houden

Een RI&E is niet iets dat u eenmalig opstelt om er vervolgens nooit meer naar te kijken. U bent verplicht de RI&E actueel te houden. Indien de arbeidsomstandigheden binnen uw organisatie wijzigen en/of veranderen dan dient u de RI&E bij te werken. Factoren die een wijziging in de arbeidsomstandigheden veroorzaken zijn bijvoorbeeld:

  • aanschaf van nieuwe machines
  • nieuwe manier van werken
  • productielijn
  • uitbreiding op het dienstenpakket
  • fusie of reorganisatie
  • verbouwing of restauratie

Ook bij een nieuwe wetgeving of als de stand van de techniek veranderd is, dient de RI&E bijgewerkt of opnieuw uitgevoerd te worden. Ook daar helpen wij u graag bij.

Zorg dat uw documenten op orde zijn

De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is verantwoordelijk voor de naleving en controle van de nieuwe Arbowet. Het is belangrijk dat u alles op orde heeft, want de boetes kunnen behoorlijk oplopen.

Offerte of meer informatie?

Wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen voor een Risico-Inventarisatie & – Evaluatie, of wilt u meer informatie ontvangen? Bel dan met: 085-210 4775 of vul het contactformulier in.

besparingsgesprek
druk op de knop

MAAK GEBRUIK VAN ONZE

gratis overstapservice