Praktisch

Alle informatie over de Wet Verbetering Poortwachter met eventuele toelichtingen en verwijzingen naar het digitaal verzuimportaal vindt u hier terug.

De Wet Verbetering Poortwachter is een wet om het lang verzuim van medewerkers te verkorten. Het is niet meer of minder dan een verplicht zeer strikt stappenplan dat de werkgever, de medewerker en de arbodienst moeten volgen tijdens de eerste twee jaren van ziekteverzuim.

Wet Verbetering Poortwachter

Door vooral te kijken naar wat nog wél kan, zorgt de Wet Verbetering Poortwachter ervoor dat medewerkers zo snel als kan werken naar vermogen. Vanaf de aanvang van een verzuim dient een (re-integratie) dossier te worden opgebouwd.

Digitaal verzuimportaal

Anders Verzuimmanagement maakt gebruik van een digitaal verzuimportaal. Het bovengenoemde stappenplan is, om de Wet Verbetering Poortwachter zo inzichtelijk mogelijk te maken, geïntegreerd in het digitaal verzuimportaal.