• Home
  • Nieuws
  • Vergeet niet om de wijzigingen van de arbowetgeving in uw bedrijf aan te passen

Vergeet niet om de wijzigingen van de arbowetgeving in uw bedrijf aan te passen

wijzigingen arbowet aanpassingen

Op 1 juli 2017 verandert de arbowetgeving. Hiermee moet de preventie en de arbodienstverlening verbeteren en de betrokkenheid van werknemers versterkt worden. De Inspectie SZW (de oude arbeidsinspectie) krijgt meer armslag voor handhaving en toezicht.

Nieuwe wettelijke regels in contracten

Alle nieuwe contracten voor arbodienstverlening die op of na 1 juli 2017 worden afgesloten, moeten aan deze nieuwe wettelijke regels voldoen. Werkgevers en arbodienstverleners hebben een jaar de tijd, tot 1 juli 2018, om de contracten en de dienstverlening aan te passen.

Heeft u onderstaande 11 wijzigingen al op orde?

1. Afspraken met de arbodienstverlening moeten in een basiscontract
2. Preventief spreekuur verplicht
3. Gelegenheid bedrijfsarts tot werkplekbezoek
4. Recht medewerker op second opinion
5. Bedrijfsarts meldt beroepsziekten
6. Bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen
7. Klachtenregeling bedrijfsarts
8. Rolverandering bedrijfsarts
9. Instemmingsrecht OR bij aanwijzing preventiemedewerker
10. Samenwerking preventiemedewerker, OR en Arbodienstverlener
11. Meer beboetbare feiten

Strenge privacyregels

Daarnaast mag u steeds minder door de strenge privacyregels van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ten aanzien van de zieke werknemer. Want als uw verzuimregistratie niet op orde is, riskeert u een boete tot 10% van de jaaromzet.

Hulp nodig?

Anders Verzuimmanagement helpt u met u alle wijzigingen in één keer goed aan te pakken zonder in privacy-valkuilen te stappen! Bel de adviseurs van Anders Verzuimmanagement op 088-4722 000 of neem contact op per e-mail.