Wet BeZaVa

Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Deze Wet heeft tot doel om de instroom in de WIA te beperken.


De uitkeringslasten van ziekte en arbeidsongeschiktheid worden grotendeels toegerekend aan de werkgever bij wie de werknemer ziek is geworden. Met andere woorden de uitkeringen van het UWV die aan (ex-)werknemers zijn uitgekeerd, worden volledig of gedeeltelijk toegerekend naar uw bedrijf. Dit geldt niet alleen voor werknemers op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, maar sinds de invoering van de vernieuwde Ziektewet per 1 januari 2014 ook ten aanzien van werknemers die tijdelijk, op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, bij u in dienst waren.

Door voornoemde wetgeving is de gedifferentieerde premie WGA per 1 januari 2014 de gedifferentieerde premie “Werkhervattingskas 2014” geworden. Voornoemde premie bestaat uit de volgende delen:

• Premiedeel WGA-vast
• Premiedeel WGA-flex
• Premiedeel ZW-flex

Ieder jaar worden de premies door het UWV berekend en door de belastingdienst vastgesteld. Voor het berekenen van de gedifferentieerde premie WHK kijkt het UWV naar uitkeringen die 2 jaar eerder zijn verstrekt. Het premiedeel WGA-vast is gelijk aan de huidige gedifferentieerde premie WGA. De andere premiedelen zijn het gevolg van het doorbelasten van ZW- en WGA-uitkeringen van flexwerkers die zijn ontstaan vanaf 2012. Ook overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van uw werknemers met een ZW-uitkering of een WGA-uitkering (dus ook flexwerkers) worden doorbelast in deze premies. Vanaf het premiejaar 2014 kan tegen ieder onderdeel bezwaar worden gemaakt.

Wat kunt u vanaf nu doen;

Van de belastingdienst heeft u een beschikking ontvangen met het totaalpercentage en de 3 premiepercentages die voor uw bedrijf gelden. Dat gaat ieder jaar gebeuren. U kunt de belastingdienst verzoeken een namenlijst van (ex-)werknemers die in het refertejaar (2 jaar terug) een ziektewet of WGA uitkering hebben ontvangen, toe te sturen. Deze namenlijst bevat vaak fouten met als mogelijk gevolg dat er teveel premie door u wordt afgedragen.

Gelet op het voorgaande is het van belang de door u, in de toekomst, ontvangen beschikking goed te controleren of er van de juiste gegevens is uitgegaan.

De wettelijke bezwaartermijn is 6 weken te rekenen vanaf datum beschikking. Het is belangrijk uw bezwaar op tijd bij de belastingdienst in te dienen.
Om de wettelijke termijn te stuiten bestaat er een mogelijkheid om een proforma bezwaar in te dienen. U geeft dan aan dat u het met de beschikking niet eens bent en de gronden op een later moment zal aanvullen. U bent dan in ieder geval op tijd en krijgt dan van de belastingdienst een termijn om uw aanvullend bezwaar alsnog in te dienen.
Met betrekking tot de gevolgen van de Wet Modernisering Ziektewet, helpen wij u graag. U kunt met ondergetekende een afspraak maken voor advies. Het goed volgen van uw verzuim, ook 4 weken na het uit dienst gaan bij uw bedrijf, is belangrijk. Anders Verzuimmanagement kan dit voor u faciliteren. Anders Verzuimmanagement heeft voor u een 4 tal specialisten die goed op de hoogte zijn hoe u uw schadelast in de toekomst kan voorkomen. Voor direct contact met één van onze adviseurs belt u 088-4722000 of mailt u naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.