• Home
  • Nieuws
  • Gevaar van kortdurend verzuim zit in de herhaling

Gevaar van kortdurend verzuim zit in de herhaling

Veel werkgevers nemen het ‘dagje ziek zijn’ van de werknemer niet serieus. En dat is dom, vindt ook Anders Verzuimmanagement. Vooral omdat de werkgever hiermee een belangrijk signaal mist. Het gevaar zit hem namelijk in de frequentie.


Slechts 20 procent van de driehonderd ondervraagde werkgevers meldt verzuim op de eerste dag. Zeker als bij de ziekmelding al bekend is dat het kortdurend is, wordt de melding als een onnodige handeling gezien. Frequent verzuim is echter een sterke voorbode van langdurig verzuim, stelt een landelijke Arbodienst..
Uit eigen cijfers concludeert de HR-dienstverlener dat van de werknemers die zich frequent ziek melden, ongeveer de helft het jaar daarop lang gaat verzuimen. Tevens is het een voorspeller van herhalend frequent verzuim: 61 procent heeft namelijk opnieuw een jaar met frequent verzuim.
“Is een werknemer vaker dan drie keer per jaar ziek, dan kan dat een signaal zijn van onderliggende psychische klachten of dreigend langdurig verzuim. Ons advies is dan – zelfs al is hij maar een dagje ziek – contact met de werknemer op te nemen om te kijken of er niet meer aan de hand is. Want dit patroon stopt niet als je als werkgever hier geen aandacht aan besteedt. Heeft het verzuim steeds een vergelijkbare oorzaak, dan loont het om al in een zeer vroeg stadium de oorzaak van het verzuim te bespreken en te bepalen hoe frequent of langdurig verzuim voorkomen kan worden. Anders Verzuimmanagement helpt u daarbij.
Bron: PW de Gids