WW-duur wordt beperkt

De WW-ingreep die het kabinet wil doorvoeren, geldt niet voor mensen die al voor 1 juli 2014 een WW-uitkering hebben. Alleen degenen die na die datum werkloos worden, krijgen ermee te maken...


Minister Lodewijk Asscher en staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken hebben dat eind december 2012 aan de Tweede Kamer geschreven. Ze reageren op vragen die tijdens de behandeling van hun begroting zijn gesteld.

Het kabinet wil vanaf midden 2014 de WW-duur fors beperken. De maximale duur van een uitkering gaat terug van 38 naar 24 maanden. Bovendien ontvangen WW’ers alleen de eerste 12 maanden een uitkering van 70 procent van het laatstverdiende loon. Daarna vallen ze terug op 70 procent van het minimumloon (bijstandsniveau). De WW-ingreep moet leiden tot een bezuiniging, maar dient ook om werklozen te prikkelen snel een baan te zoeken.