De belangrijkste begrippen rondom ziekteverzuim op een rij

WGA, WIA, IVA… Het lijkt er op alsof de overheid een zwak heeft voor combinaties van 3 letters. Maar zeker wanneer u te maken heeft met een langdurig zieke werknemer, is het wel heel handig om deze begrippen te kennen en te weten wat uw rechten en plichten zijn als werkgever. Er wordt namelijk veel van u verwacht en één gemiste actie of deadline kan u veel geld kosten. In dit artikel de belangrijkste begrippen op een rijtje.

Lees meer

Sneller en kostenefficiënter werken dankzij verlengde arm

Bedrijfsartsen worden steeds schaarser en zijn duur. Omdat wij altijd bezig zijn met het zo efficiënt mogelijk inrichten van bedrijfsprocessen, hebben we een verlengde-armconstructie gemaakt. Dit betekent dat wij een aantal medisch-getinte taken nu ook door een (goedkopere) arbeidsdeskundige en verpleegkundige kunnen laten uitvoeren. 

Lees meer

10 tips voor het verlagen van uw ziekteverzuim

Als werkgever ziet u natuurlijk graag dat al uw werknemers fysiek en mentaal gezond zijn en met plezier naar hun werk gaan. Zeker in de industriesector, waar het ziekteverzuim bovengemiddeld hoog ligt, is het een uitdaging om verzuim terug te dringen en medewerkers ook op lange termijn goed inzetbaar te houden.

Lees meer

Compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag langdurig zieke werknemers. Het einde van het slapende dienstverband?

banner compensatie transitievergoeding 300pxVorige maand heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel compensatie transitievergoeding bij ziekte aangenomen. Dit betekent dat werkgevers die hun werknemers ontslaan na twee jaar ziekte, voortaan gecompenseerd kunnen worden voor de ontslagvergoeding die zij moeten betalen.

Lees meer

Interessante rechtszaak: Voorwaardelijk ontslag houdt stand na vernietigen loonsanctie UWV

banner rechtszaak voorwaardelijk ontslag webStel je hebt te maken met een zieke werknemer. Na 2 jaar arbeidsongeschiktheid wil je deze werknemer ontslaan. Echter, het UWV heeft geoordeeld dat jij als werkgever niet hebt voldaan aan de re-integratieverplichtingen en heeft je een loonsanctie opgelegd. Als werkgever ben je het niet mee eens met deze loonsanctie en heb je bezwaar aangetekend. Kan je in deze situatie de werknemer toch ontslaan? Ja, zegt de rechtbank (Rechtbank Den Bosch, uitspraak 29 mei 2018). Hieronder geven wij een samenvatting van deze interessante rechtszaak.

Lees meer

Wijzigingen in Arbowet per 1 juli 2018 effectief

banner wijzigingen arbowet 300pxIn juli 2017 zijn er wijzigingen aangekondigd in de Arbowet. Als werkgever heeft u 1 jaar de tijd gehad om uw organisatie aan te passen aan deze wijzigingen. Vanaf volgende week moet u er als werkgever écht aan geloven. Op 1 juli 2018 worden de geplande wijzigingen in de Arbowet namelijk effectief. Wat betekent dat voor u? Wij zetten de belangrijkste punten voor u op een rijtje.

Lees meer

Hoe goed kent u de WIA-regels?

banner wia 300pxDe WIA is duur, complex en heeft grote consequenties voor u als werkgever, maar liefst 12 jaar lang! De aanpak, kosten, premies, verzekering… Veel, zo niet alle verantwoordelijkheden liggen bij u.

Lees meer

Nieuwe Arbowet & Privacy

Wijziging Arbowet per 1 juli 2017. Als werkgever moet u meer maar mag u minder! 

Vanaf  1 juli 2017 staan u stevige wijzigingen te wachten op het vlak van preventie, inzet  van de bedrijfsarts en het opstellen van een basiscontract met uw arbodienst.

Lees meer

Vergeet niet om de wijzigingen van de arbowetgeving in uw bedrijf aan te passen

wijzigingen arbowet aanpassingen

Op 1 juli 2017 verandert de arbowetgeving. Hiermee moet de preventie en de arbodienstverlening verbeteren en de betrokkenheid van werknemers versterkt worden. De Inspectie SZW (de oude arbeidsinspectie) krijgt meer armslag voor handhaving en toezicht.

Lees meer

De kunst van kijken en proeven!

kunst kijken proevenOp donderdag 11 mei ontvangen wij u graag in de historische stijlkamers van het West Indisch Huis (gekoppeld aan Galerie de Compagnie) voor de bijeenkomst "De kunst van kijken en proeven!"

Lees meer

Wijziging Arbowet definitief per 1 juli 2017

wijziging arbowet

Eind januari heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel tot het wijzigen van de Arbowet. De wijzigingen gaan over de rol van de bedrijfsarts, de nadruk op preventie en de andere rollen van werkgevers en werknemers bij arbodienstverlening.

Lees meer

Checklist arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 juli 2016 1/2

Het arbeidsrecht is en blijft volop in beweging. Per 1 juli 2016 vindt een aantal arbeidsrechtelijke wijzigingen plaats. Om het u gemakkelijk te maken, hebben wij meest relevante wijzigingen op een rijtje gezet.
Deel 1

Lees meer

Checklist arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 juli 2016 2/2

Het arbeidsrecht is en blijft volop in beweging. Per 1 juli 2016 vindt een aantal arbeidsrechtelijke wijzigingen plaats. Om het u gemakkelijk te maken, hebben wij meest relevante wijzigingen op een rijtje gezet.
Deel 2

Lees meer

Werkgever omzeilt Flexwet

Heeft u het gelezen in de krant? Woensdag 9 en donderdag 10 maart werd er extra aandacht gegeven aan de onmogelijkheden van de nieuwe Flexwet van minister Asscher. Het is inderdaad voor veel werkgevers niet meer op te brengen.

Lees meer

Samenwerking Poortwachter Drechtsteden e.o.

Samenwerking Poortwachter Drechtsteden koppelt werkgevers en voorkomt schadelast! Uw gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer herplaatst bij een collegaondernemer. Minder risico op loonsancties, 10 jaar doorbetalen premie WGA en een tevreden (ex)werknemer.

Lees meer

Moderne arbodienst met visie!

Al jaren roepen wij dat een arbodienst méér moet zijn dan alleen een arbodienst. Volledige ondersteuning van een MKB’er is al jaren de visie van Anders Verzuimmanagement en haar oprichter Maarten van der Knaap.

Lees meer

Fenexpo

Kom naar de Fenexpo beurs te Gorinchem!

Lees meer

Dordrecht, Rotterdam, Barendrecht, Hoeksche Waard en Den Haag, in iedere regio regionaal actief.

Als Adviesbedrijf, verzuimbegeleider en Arbodienst in Dordrecht en omgeving zijn wij als Anders Verzuimmanagement lid van DKIB, Dordtse Kil In Business. Dit is is hét netwerkevenement voor bedrijven aan de Dordtse Kil en regionale bedrijven die zaken willen doen met het industriegebied.

Lees meer

Wij houden alle partijen een spiegel voor

“De slogan ‘adviseurs' die u echt helpen’ voeren wij letterlijk
uit. Van een langdurig verzuim maken wij een businesscase die
we pas afsluiten als beide partijen naar omstandigheden blij zijn.”
Aan het woord is Maarten van der Knaap, directeur van Anders
Verzuimmanagement

Lees meer

Wet werk en zekerheid door Eerste Kamer

De Wet werk en zekerheid is op 10 juni aangenomen door de Eerste Kamer. Behalve de coalitiepartijen VVD en PvdA stemden ook CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP voor.

Lees meer

Wet BeZaVa

Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Deze Wet heeft tot doel om de instroom in de WIA te beperken.

Lees meer

Loon doorbetaling zieke medewerkers

Loon doorbetaling zieke medewerkers, wat hangt u boven het hoofd?

Lees meer

Gevaar van kortdurend verzuim zit in de herhaling

Veel werkgevers nemen het ‘dagje ziek zijn’ van de werknemer niet serieus. En dat is dom, vindt ook Anders Verzuimmanagement. Vooral omdat de werkgever hiermee een belangrijk signaal mist. Het gevaar zit hem namelijk in de frequentie.

Lees meer

Gevolgen modernisering Ziektewet

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met aanpassing van ZW en WIA om de kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid van zogenaamde flexwerkers terug te dringen. Het wetsvoorstel omvat een pakket aan maatregelen om werkgevers te stimuleren zieke flexwerkers weer aan het werk te krijgen...

Lees meer

HR verdiept zich nauwelijks in de kosten van verzuim

Minder dan de helft van de Nederlandse organisaties weet wat de kosten van verzuim zijn. De meeste bedrijven houden wel bij hoeveel dagen werknemers afwezig zijn, maar slechts 42 procent weet ook welk prijskaartje daaraan hangt.

Lees meer

WW-duur wordt beperkt

De WW-ingreep die het kabinet wil doorvoeren, geldt niet voor mensen die al voor 1 juli 2014 een WW-uitkering hebben. Alleen degenen die na die datum werkloos worden, krijgen ermee te maken...

Lees meer

Ziekteverzuim gedaald

Het ziekteverzuim is in de eerste helft van het jaar gedaald. Ook het aantal keren dat personeel zich ziek meldde was minder. Maar als werknemers ziek thuis bleven, namen ze langer de tijd om uit te zieken.

Lees meer