Wijziging Arbowet per 1 juli 2017. Als werkgever moet u meer maar mag u minder!

Vanaf 1 juli 2017 staan u stevige wijzigingen te wachten op het vlak van preventie, inzet van de bedrijfsarts en het opstellen van een basiscontract met uw arbodienst.

De wijzigingen in de Arbowet hebben op zich al veel impact, maar er is een extra complicerende factor:

De zorgplicht die de Arbowet voor ogen heeft staat namelijk in schril contrast met de strenge privacyregels die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ten aanzien van de zieke werknemer heeft gepubliceerd.

Hoe kunt u sturen op gezondheid en een snelle terugkeer als u niet eens meer mag vragen wat uw medewerker nog kan?
U krijgt 1 jaar de tijd om wijzigingen in uw arbocontracten aan te brengen. De vraag is: hoe?

Want, vraagt u zich ook het volgende af?

  • Hoe regelt u het recht op second opinion, de klachtenprocedures en het preventief spreekuur in de praktijk?
  • Hoe zet u de preventiemedewerker zo in dat de arbeidsinspectie tevreden is?
  • Wat is de nieuwe rol van de bedrijfsarts?
  • Heeft u de afspraken met de bedrijfsarts en/of arbodienst op orde?
  • Privacy zieke medewerker: wat mag wel en wat mag niet?

Anders Verzuimmanagement helpt u graag verder!

Wilt u weten hoe de nieuwe Arbowet & prvacy bij geregeld zijn? Neem dan contact met ons op via e-mail of bel: 085 210 4775. In een vrijblijvend gesprek leggen wij u uit wat voor u de consequenties zijn.