Verzuim is vervelend. Niet alleen voor uw betreffende medewerker, maar ook voor u als werkgever zijn de consequenties vaak groot. Wanneer uw werknemer een contract voor onbepaalde tijd heeft, bent u verplicht om 2 jaar ziekte door te betalen en dient u aan diverse verplichtingen en acties uit de Wet Verbetering Poortwachter te voldoen. Maar wat als uw werknemer een tijdelijk contract heeft en het dienstverband eindigt tijdens de ziekte? Welke acties moet u als werkgever nemen om te zorgen dat het ‘ziek-uit-dienst’-traject soepel verloopt en u geen boete riskeert?

Ziek uit dienst

Het kan gebeuren dat het dienstverband van de werknemer eindigt terwijl de werknemer nog ziek is. De werknemer gaat dan de ziektewet in en het UWV neemt de resterende periode van die 2 jaar op zich, inclusief alle te nemen stappen van de Wet Verbetering Poortwachter. Wat u in ieder geval als werkgever moet doen is de werknemer ziek melden bij het UWV. Dit kan via een online formulier. Doe dit op tijd! Wanneer u als werkgever vergeet om een ziektewetuitkering voor uw werknemer aan te vragen, riskeert u een boete.

Ziek uit dienst, 3 categorieën

Bij een ziek-uitdiensttreding onderscheidt UWV 3 categorieën van ‘ziek uit dienst’, elk met andere eisen aan het re-integratieverslag.

ziek uit dienst categorieën

Categorie 1: de werknemer is korter dan 6 weken ziek

Wanneer de werknemer bij uitdiensttreding korter dan 6 weken ziek is, is er doorgaans te weinig tijd om de verzuimbegeleiding goed vorm te geven. U hoeft dan ook geen re-integratieverslag te overhandigen aan het UWV. Het UWV verlangt alleen maar van u dat u de werknemer tijdig ziek uit dienst meldt. Tijdig betekent uiterlijk op de laatste werkdag.

Categorie 2: de werknemer is 6 tot 10 weken ziek

Wanneer de werknemer 6 tot 10 weken ziek is, of als er een volledig herstel binnen 3 maanden wordt verwacht, hoeft u slechts een verkort re-integratieverslag op te stellen. Gebruik hiervoor het formulier van het UWV dat u hier kunt downloaden. De inschatting dat de werknemer binnen 3 maanden zijn eigen werk weer zou kunnen doen dient wel door de bedrijfsarts gedaan te worden! Daarnaast dient u nog steeds een ziek-uit-dienst-melding te doen bij het UWV.

Categorie 3: de werknemer is langer dan 10 weken ziek

Is de werknemer langer dan 10 weken ziek op het moment dat zijn of haar contract afloopt, dan moet u als werkgever een volledig re-integratieverslag kunnen overleggen aan het UWV. Uiterlijk in de laatste week dat uw werknemer in dienst is, vraagt hij met u een WIA-uitkering aan. Zorg ervoor dat uw werknemer uiterlijk in deze week kopieën krijgt van de volgende documenten uit het re-integratieverslag:

  • Probleemanalyse en eventuele bijstellingen;
  • Plan van aanpak;
  • (Eerstejaars)evaluatie;
  • Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst;
  • Eindevaluatie.
  • Formulieren van het UWV

Gebruik voor het re-integratieverslag de formulieren van het UWV, dan heeft u het re-integratieverslag compleet. Uw werknemer stuurt zelf het ‘formulier Medische informatie’ per post naar het UWV toe. Hij heeft deze informatie ontvangen van de bedrijfsarts of arbodienst.

Meer weten?

Heeft u vragen over de procedure die u moet volgen wanneer een medewerker ziek uit dienst gaat? Bel met een van onze adviseurs op 085 201 4775 of stuur ons een e-mail. Wij helpen u graag verder.