De WIA is duur, complex en heeft grote consequenties voor u als werkgever, maar liefst 12 jaar lang! De aanpak, kosten, premies, verzekering… Veel, zo niet alle verantwoordelijkheden liggen bij u.

Ook actualiteiten, zoals de samenvoeging van flexibel en vast personeel in de WGA, de compensatieregeling van de transitievergoeding, loondoorbetalingsverplichting en de wijzigingen in privacywetgeving en de Arbowet hebben langdurige invloed op uw verzuimdossiers.

Werkwijzer Poortwachter

Sinds maart 2017 is het UWV de re-integratieinspanningen van bedrijven ‘transparanter’ gaan beoordelen met de nieuwe werkwijzer Poortwachter, die u moet behoeden voor een loonsanctie. Download hier deze nieuwe werkwijzer.

U kunt zelf invloed uitoefenen

Veel organisaties zien verzuim nog steeds als ‘collateral damage’: bijkomende en onvermijdelijke schade. Terwijl je daar wel degelijk invloed op kunt uitoefenen:

Heeft u enig zicht op uw instroom in de WGA en wat dat u precies kost?
Hoe gaat u om met de privacyregels en de second-opinion-regel uit de nieuwe Arbowet?
Hoe krijgt u uw langdurig zieke (ex-)medewerker aan de re-integratietafel?
Wanneer is (gedeeltelijk) ontslag van de langdurig zieke werknemer een mogelijkheid?
En misschien het allerbelangrijkst: Hoe voorkomt u dat uw zieke medewerker de WIA ingaat?

Wij helpen u graag met uw WIA-vraagstukken

Vanuit Anders Verzuimmanagement adviseren wij u graag bij deze moeilijke zaken. Meer weten? Bel 085 210 4775 of laat uw vraag achter op onze contactpagina. Wij helpen u graag verder!