Externe vertrouwenspersoon

Volgens de Arbowet bent u als werkgever verplicht uw werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Dit houdt onder andere in dat u ongewenste omgangsvormen, zoals ongewenste intimiteiten, pesterijen, discriminatie en geweld of integriteitsschendingen, zoals belangenverstrengeling, plichtsverzuim of het achterhouden van informatie dient te voorkomen. Toch zien we in de praktijk nog vaak dat er op ongewenste omgangsvormen en schending van integriteit een taboe rust. Werknemers weten er vaak geen raad mee en durven het in de regel niet direct in ‘de lijn’ te leggen. Angst is eerder regel dan uitzondering. Om de drempel voor het melden van ongewenste omgangsvormen of schendingen van integriteit te verlagen is het dan ook raadzaam om een vertrouwenspersoon aan te stellen.

Direct contact

Ik wil:

De voordelen van een externe vertrouwenspersoon

Met Anders Verzuimmanagement haalt u een deskundige, externe vertrouwenspersoon in huis. Het voordeel van een externe vertrouwenspersoon is dat hij/zij wat meer afstand heeft ten opzichte van uw organisatie. Daardoor is hij/zij objectief, onpartijdig en onafhankelijk.
Bovendien is de externe vertrouwenspersoon deskundig. De vertrouwenspersoon die u via Anders Verzuimmanagement inzet heeft een achtergrond als mediator en/of coach.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

Wanneer een werknemer de vertrouwenspersoon benadert, wordt er een afspraak gemaakt bij de werknemer thuis, of desgewenst op neutraal terrein. De vertrouwenspersoon vangt de melder op en biedt veiligheid, zodat de melder zich vrij voelt om zijn of haar verhaal te vertellen. De vertrouwenspersoon hoort de melding aan, begeleidt en geeft advies. Samen met de melder zoekt de vertrouwenspersoon naar de meest optimale oplossing, informeel of formeel, zodat de psychosociale belasting weggenomen wordt. De vertrouwenspersoon onderneemt geen enkele stap zonder nadrukkelijke toestemming van de werknemer/melder. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Jaarlijks rapporteert de vertrouwenspersoon, altijd anoniem en niet te herleiden, aan de directie en ondernemingsraad van uw organisatie.

handen in elkaar

‘Het moet voor alle medewerkers duidelijk zijn welk gedrag en welke uitingen ongewenst zijn en wat de consequenties zijn bij overtreding.’

Hoe wordt de vertrouwenspersoon zichtbaar en benaderbaar?

Enkel een gedragscode op intranet of in een handboek, zet geen zoden aan de dijk. Het moet voor alle medewerkers duidelijk zijn welk gedrag en welke uitingen ongewenst zijn en wat de consequenties zijn bij overtreding. Ook is het van belang dat de vertrouwenspersoon zichtbaar is, zodat duidelijk is waar iemand een melding kan maken. Om dit te waarborgen gaan wij als volgt te werk:

  • De vertrouwenspersoon wordt formeel benoemd;
  • We starten met een voorlichtingsbijeenkomst voor het personeel over ongewenst gedrag en schending van de integriteit;
  • Jaarlijkse voeren we een enquête uit over gedrag en integriteit;
  • De vertrouwenspersoon woont periodiek een managementbijeenkomst bij.

Wat levert het instellen van een vertrouwenspersoon u op?

Uw medewerkers zijn uw menselijk kapitaal. Als uw medewerkers het naar hun zin hebben, zijn zij trots op het bedrijf en enthousiast. Zij trekken nieuwe klanten en nieuwe medewerkers aan en leveren een belangrijke bijdrage aan het succes van uw organisatie. Als werkgever doet u er dan ook alles aan om goede medewerkers betrokken, tevreden en gemotiveerd te houden. Door een vertrouwenspersoon in te stellen, geeft u aan dat u uw personeel serieus neemt.

Uw investering

Voor het inhuren van een vertrouwenspersoon werkt Anders Verzuimmanagement met een standaard basisabonnement met een uitbreidingsmogelijkheid. Meer weten? Bel 085 210 4775 of mail ons. Wij helpen u graag verder! 

besparingsgesprek
druk op de knop

MAAK GEBRUIK VAN ONZE

gratis overstapservice