verzuimprotocol opstellenVolgens de Wet verbetering poortwachter bent u als werkgever verplicht om een verzuimprotocol (ook wel ‘verzuimreglement’ of ‘spelregels verzuim’ genoemd) te hebben. In een verzuimprotocol legt u vast wat de spelregels zijn bij verzuim en wat de verantwoordelijkheden van u en uw werknemers zijn.

Duidelijk wat te doen in geval van ziekte

Het verzuimprotocol is een hulpmiddel om ziekmeldingen te standaardiseren en de procedure goed te doorlopen. Door processen en hun inhoud schriftelijk vast te leggen, weten alle partijen (werkgever en werknemer) wat ze moeten doen in geval van ziekte. Dit geeft niet alleen duidelijkheid over rechten en plichten; ook wordt voorkomen dat bepaalde individuen afwijkend behandeld worden.

Een goed verzuimprotocol is maatwerk

Uiteraard moet uw verzuimprotocol aansluiten op de stappen uit de Wet verbetering poortwachter. Toch is een verzuimprotocol geen standaarddocument dat voor elk bedrijf hetzelfde is. Vaak is het nodig om specifieke regels in het verzuimprotocol op te nemen die specifiek voor uw organisatie gelden en bij uw bedrijfscultuur passen. Daarnaast heeft u eventueel toestemming nodig van de ondernemingsraad als u het protocol wilt toepassen.

Helder en ‘to the point’

Een verzuimprotocol moet helder en ’to the point’ zijn. Het bevat essentiële, praktische informatie die voor een zieke werknemer van direct belang is. Als je ziek bent, ben je niet in staat om je door een dik handboek met gortdroge tekst heen worstelen. Een zieke werknemer wil snel weten hoe hij/zij moet handelen in geval van ziekte.

Wat staat er in een verzuimprotocol?

Het verzuimprotocol beschrijft hoe in uw bedrijf wordt omgegaan met:

  • Ziekmelden: De werknemer moet weten hoe, wanneer en bij wie hij zich ziek moet melden;
  • Registratie: Geef duidelijk aan welke informatie de werknemer moet doorgeven zodat u de ziekmelding kunt vastleggen;
  • Verzuimbegeleiding en -controle: Neem op wanneer en hoe vaak u contact opneemt met de medewerker tijdens ziekte, of wanneer er contact volgt met de bedrijfsarts of arbodienst. Laat ook weten wat u verwacht van uw werknemer m.b.t. bereikbaarheid;
  • Re-integratie bij langdurig verzuim: Bij langdurige ziekte maakt de bedrijfsarts een probleemanalyse en de werkgever een plan van aanpak. Welke verwachtingen heeft u hierin van uw werknemer en wat mag de werknemer van u verwachten. Noem hierin ook de stappen van de Wet verbetering poortwachter.
  • Loondoorbetaling bij ziekte: als werkgever betaalt u 2 jaar minimaal 70% van het loon door. De cao kan echter bepalen dat dit meer is. Ook kan er sprake zijn van wachtdagen. Dit zijn allemaal elementen die u helder opneemt in uw verzuimprotocol.
  • Herstel en werkhervatting: Wat is de procedure als een werknemer beter is. Bij wie dient de werknemer zich beter te melden en hoe?
  • WIA: welke stappen moet een werknemer nemen bij de aanvraag van een WIA-uitkering?
  • Sancties: U gaat er natuurlijk niet van uit, maar denk er ook over na hoe u omgaat met medewerkers die zich niet aan het verzuimprotocol houden? Wat zijn daarvan de consequenties? Hiervoor gelden wel verschillende wettelijke gronden. U kunt bijvoorbeeld niet zomaar stoppen met het doorbetalen van het loon. Wat doet u wanneer een medewerker klachten heeft over bijvoorbeeld de bedrijfsarts?

Deel uw verzuimprotocol met uw medewerkers

Is het verzuimprotocol klaar? Deel het protocol met uw werknemers. Zo weet iedereen wat er van ze verwacht wordt.

Wat kan Anders Verzuimmanagement voor u betekenen?

Het opstellen van een verzuimprotocol is raadzaam en eigenlijk vrijwel noodzakelijk. Maar ook een flinke klus. Zeker om zelf een verzuimprotocol op te stellen die aan alle wettelijke eisen en uw eigen wensen voldoet. Heeft u hierbij hulp nodig? Anders Verzuimmanagement helpt u hier graag bij. Wij kunnen u bijvoorbeeld helpen met het actualiseren van uw bestaande beleid of met het opstellen van nieuw beleid. Meer weten? Mail ons of bel 085 210 4775.