Overweegt u wel eens om een werknemer met structurele beperkingen of een chronische ziekte aan te nemen, maar bent u bang dat u extra financieel risico loopt in verband met ziekte? Dan is het goed te weten dat de overheid u tegemoet komt. Om bedrijven te stimuleren meer werknemers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, is er namelijk de no-riskpolis. De no-riskpolis geeft u extra financiële zekerheid wanneer werknemers uitvallen door ziekte. Werknemers met een no-riskpolis worden ook wel vangnetters genoemd. Overweegt u wel eens om een werknemer met structurele beperkingen of een chronische ziekte aan te nemen, maar bent u bang dat u extra financieel risico loopt in verband met ziekte? Dan is het goed te weten dat de overheid u tegemoet komt. Om bedrijven te stimuleren meer werknemers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, is er namelijk de no-riskpolis. De no-riskpolis geeft u extra financiële zekerheid wanneer werknemers uitvallen door ziekte. Werknemers met een no-riskpolis worden ook wel vangnetters genoemd.

De voordelen van een no-riskpolis

De no-riskpolis is geen nieuwe regeling; hij bestaat al jarenlang. Toch maken werkgevers nog maar weinig gebruik van deze regeling. Een gemiste kans, want de no-riskpolis heeft veel voordelen. We noemen er een paar:

 • Lager financieel risicoWanneer de werknemer met een no-riskpolis ziek wordt, ontvangt u financiële compensatie in de vorm van een Ziektewetuitkering.
 • Geen hogere premie voor de ZiektewetWanneer u aanspraak maakt op de no-riskpolis, wordt geen hogere premie berekend voor de verplichte Ziektewet.
 • Geen hogere premie voor de WGAWanneer de medewerker met arbeidsbeperking terechtkomt in de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten, onderdeel van de WIA) wordt de premie niet verhoogd. Ook wanneer een medewerker met een no-riskpolis na 2 jaar ziekte in de WGA terechtkomt, wordt de uitkering (die tot 10 jaar door kan lopen) niet doorbelast.
 • Goed voor uw bedrijfsimagoWanneer u een of meerdere medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst heeft, laat u zien dat u maatschappelijk betrokken bent. Dat is positief voor uw imago en de uitstraling van uw bedrijf.
 • Sterk gemotiveerde medewerkersMedewerkers met een arbeidsbeperking hebben vaak moeite om een geschikte baan te vinden. Zij zijn vaak heel blij dat ze aan het werk kunnen. Hierdoor zijn ze extra gemotiveerd om zich in te zetten voor uw bedrijf.

De no-riskpolis en de Wet Verbetering Poortwachter

Wanneer uw werknemer die gebruik maakt van de no-riskpolis ziek wordt, dient u als werkgever wel nog steeds de regels te volgen die zijn vast gelegd in de Wet verbetering Poortwachter. Dat betekent dat u en uw zieke werknemer maximaal 2 jaar lang goed samen werken aan een zo spoedig mogelijk herstel. Gezien de achtergrond van uw werknemer, kan dit een uitdaging zijn.

Wie komt in aanmerking voor een no-riskpolis?

Niet iedereen komt in aanmerking voor een no-riskpolis. De volgende groepen in ieder geval wel:

 • Mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, WAO, Wajong);
 • Mensen die bij de aanvraag voor een WIA-uitkering minder dan 35% arbeidsongeschikt blijken en die aan de slag gaan bij een nieuwe werkgever;
 • Mensen uit de doelgroep banenafspraak en beschut werk;
 • Studenten die als gevolg van hun aandoening scholingsbelemmeringen ondervinden bij het volgen van hun opleiding.

Hoe weet u of een medewerker in aanmerking komt voor de no-riskpolis?

Als werkgever kunt u alleen een beroep doen op de no-riskpolis als u weet dat uw werknemer hiervoor in aanmerking komt. Hier komt u op een aantal manieren achter:

 • Vraag het de medewerker zelf. Dit mag u echter niet bij het sollicitatiegesprek doen. Als de medewerker er zelf over begint, mag u het er uiteraard wel over hebben. U mag het echter zelf pas vragen ná de proeftijd. Het kan overigens zijn dat uw medewerker het zelf ook niet weet.
 • Raadpleeg het doelgroepregister. Mensen die in dit register staan, vallen standaard onder de no-riskpolis.
 • Vraag het na bij UWV of de gemeente. Dit kan de medewerker zelf doen of hij/zij kan u hiervoor machtigen.

Duur van de no-riskpolis

Standaard valt een medewerker 5 jaar onder de no-riskpolis. In sommige gevallen is een verlenging van nog eens 5 jaar mogelijk. Deze verlenging moet dan door de medewerker zelf worden aangevraagd. Dit mag vanaf zes maanden voordat de no-riskpolis afloopt.

Vragen over de no-riskpolis?

Met de no-riskpolis wordt de  drempel om een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst te nemen een stuk lager. Heeft u hier vragen over? Anders Verzuimmanagement helpt u hier graag bij. Onze adviseurs helpen u graag. Mail ons of bel 085 210 4775.