complex verzuim

Iedere werkgever heeft er wel eens mee te maken: complex verzuim. Complex verzuim is langdurig verzuim dat vaak meerdere onderliggende problemen heeft. Normaal gesproken is het al moeilijk genoeg om het begeleiden van een verzuimende medewerker goed uit te voeren. De huidige problematiek rondom Corona / Covid-19 maakt het er niet eenvoudiger op.

Een sociaal medisch probleem

Verzuimmanagement is meer dan de bedrijfsarts inschakelen. Ongeveer 75% van de verzuimgevallen heeft geen medische oorzaak. Vaker liggen er sociale factoren aan ten grondslag. Denk aan factoren als privéschulden, verslaving, een problematische gezinssituatie, mantelzorg, etc. Hierdoor is het voor een bedrijfsarts eigenlijk niet te doen om een complexe verzuimcasus alleen af te handelen. Samenwerking met andere disciplines, zoals psychologen of arbeidsdeskundigen, is eigenlijk onvermijdelijk om de onderliggende problematiek op te lossen. En dat niet alleen. Ook het creatief denken in mogelijkheden om iemand weer aan het werk te krijgen is kansrijker wanneer er mensen vanuit meerdere disciplines meegedacht wordt.

Complex verzuim in het coronatijdperk

Nu veel mensen thuiswerken heeft de leidinggevende het al druk genoeg om alles in goede banen te leiden. Het is al een hele kunst om de boel op afstand draaiende te houden. Tijd voor de manager om zich te verdiepen in de onderliggende oorzaken van complex verzuim ontbreekt. Jammer want doordat complex verzuim vaak meer sociale dan medische oorzaken heeft, zijn betrokkenheid en oprechte aandacht zo belangrijk. Niet raar dus dat complex verzuim vaak extra problemen en frustraties oplevert. Zowel voor de werknemer als de werkgever. Zeker in deze tijd. Bovendien speelt nog mee dat hoe langer iemand thuis zit, hoe groter de afstand tot werk wordt en hoe moeilijker het wordt om iemand te re-integreren.

Waarom is het terugdringen van verzuim zo belangrijk?

De regelgeving rondom verzuim is de laatste jaren steeds ingewikkelder geworden. Het goed begeleiden van verzuimprocessen vraagt verregaande kennis van de wet- en regelgeving. Bovendien worden de financiële belangen voor de werkgever steeds groter. Als werkgever bent u steeds langer financieel verantwoordelijk voor zieke werknemer. Daarnaast zijn de boetes die worden opgelegd bij het verkeerd begeleiden van het proces hoog. Als werkgever heeft u dus baat bij een laag verzuim. Niet verbazingwekkend dat het onderwerp ‘duurzame inzetbaarheid’ steeds vaker terug te vinden is op de agenda van de directie. Ook van de kleinere bedrijven en terecht. Voorkomen is een stuk goedkoper dan genezen, dus tijdig actie ondernemen om verzuim te voorkomen loont.

Inschakelen externe partij helpt complex verzuim eenvoudiger te maken

In deze onzekere tijden zijn er genoeg zaken die uw aandacht vragen. Het uitbesteden van complexe verzuimdossiers aan een verzuimbegeleider verdient zich vaak snel terug. Een verzuimbegeleider kan zich 100% richten op het complexe verzuimdossier en zorgen dat er weer voortgang in komt. Dat is positief voor zowel werknemer als werkgever. Activiteiten die een verzuimbegeleider kan uitvoeren zijn:

 • Het analyseren van complexe verzuimdossiers
 • De direct leidinggevende begeleiden in de rol als regisseur
 • Problematiek en niet-medische factoren in beeld brengen
 • De stappen die genomen moeten worden vanuit de Wet Poortwachter bewaken
 • Een multidisciplinair team inzetten op de verzuimcase, met daarin bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige en een psycholoog
 • Afstemming en coördinatie met alle partijen
 • Fungeren als sparring partner voor preventie en meedenken in activiteiten voor verzuimpreventie

7 Tips om complex verzuim terug te dringen

 1. Geef aandacht aan de verzuimende werknemer. Toon interesse en probeer de onderliggende sociale factoren van het verzuim te achterhalen;
 2. Wees alert op de kleine signalen. Frequent verzuim is vaak een voorbode voor langdurig verzuim. Registreer de ziekmeldingen, ontdek risicovolle patronen en ga in gesprek met de werknemer;
 3. Verzuimmanagement is meer dan een bedrijfsarts inschakelen. Stel een multidisciplinair team in om de onderliggende oorzaken op te lossen;
 4. Denk in mogelijkheden en creatieve oplossingen om een werknemer passende arbeid te bieden;
 5. Schakel externe hulp in van een verzuimbegeleider als het dossier te complex wordt voor de leidinggevende;
 6. Preventie is belangrijk. Stel preventiedoelen op en maak daarbij ook eens een positieve draai: kijk niet naar het ziekteverzuimpercentage, maar naar het aanwezigheidspercentage;
 7. Een focus op duurzame inzetbaarheid zorgt uiteindelijk voor lager verzuim en lagere kosten.

Vragen over het oplossen van complex verzuim?

Onze adviseurs helpen u graag. Mail ons of bel 085 210 4775.