Vorige maand heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel compensatie transitievergoeding bij ziekte aangenomen. Dit betekent dat werkgevers die hun werknemers ontslaan na twee jaar ziekte, voortaan gecompenseerd kunnen worden voor de ontslagvergoeding die zij moeten betalen.

Transitievergoeding bij ziekte… Hoe zat het ook alweer?

Een zieke (arbeidsongeschikte) werknemer geniet in de eerste 2 jaar ontslagbescherming. Ook bij collectief ontslag mag je de zieke werknemer niet ontslaan. Na 2 jaar ziekte heb je als werkgever het recht om de werknemer te ontslaan. Dit kan pas nadat je hebt aangetoond dat herplaatsing in een andere functie niet mogelijk is. Bij ontslag moet je de werknemer een transitievergoeding betalen bij afscheid. In de praktijk heeft dit tot veel weerstand geleid bij werkgevers.

Wat is het probleem van de huidige situatie?

Als werkgever ben je al verplicht zijn om twee jaar loon door te betalen bij ziekte. Wanneer je vervolgens afscheid neemt van je zieke werknemer, komt het uitkeren van een transactievergoeding daar nog eens bovenop. Dit wordt door veel werkgevers als onredelijk ervaren. Veel mkb-werkgevers zijn bang voor een opeenstapeling van lasten en bieden daarom geen vaste contracten meer aan. Of ze houden werknemers op papier in dienst met zogenaamde slapende contracten. Om de doorgeslagen flexibilisering van de arbeidsmarkt een halt toe te roepen, heeft de overheid besloten om bij te sturen. Vanaf 2020 kunnen werkgevers compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die zij moeten betalen. Het kabinet hoopt hiermee dat werkgevers hun werknemers sneller een vast contract aanbieden en niet, of minder, gebruik zullen maken van de constructie van een slapend dienstverband.

Wat houdt de regeling precies in?

Met de nieuwe regeling kan je als werkgever door het UWV gecompenseerd worden voor de transitievergoeding die je betaalt na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer. De compensatie is beperkt tot de transitievergoeding die is opgebouwd tot en met het tweede ziektejaar. Werkgevers moeten de compensatie binnen 6 maanden nadat de compensatie is betaald aanvragen. Transitievergoedingen kunnen met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 worden teruggevraagd. De periode van een slapend dienstverband wordt niet gecompenseerd. De werknemer kan echter wel aanspraak maken op een transitievergoeding over de periode waarin het dienstverband slapend was. De compensatie is bedoeld om de extra kosten die een werkgever heeft gemaakt te compenseren. Dit betekent dat de compensatie nooit hoger kan zijn dan het loon dat hij tijdens ziekte heeft uitgekeerd.

Wanneer gaat de compensatieregeling in?

De wet gaat naar verwachting in op 1 april 2020 en geldt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015, toen de wijziging van het ontslagrecht van kracht werd. Dit om ongelijke behandeling te voorkomen. Wel wil de fractie van GroenLinks graag meer helderheid over de werkgevers die voor de compensatie in aanmerking kunnen komen: geldt dit voor alle werkgevers of is er een grens voor het aantal werknemers dat een werkgever in dienst moet hebben om de compensatie voor de transitievergoeding te ontvangen?

Meer weten over transitievergoedingen en compensatie?

Neem contact met ons op via ons contactformulier of bel 085-210 4775. Wij helpen je graag verder.