Mijn werknemer gaat ziek uit dienst. Wat nu?

Verzuim is vervelend. Niet alleen voor uw betreffende medewerker, maar ook voor u als werkgever zijn de consequenties vaak groot. Wanneer uw werknemer een contract voor onbepaalde tijd heeft, bent u verplicht om 2 jaar ziekte door te betalen en dient u aan diverse...

Ziekteverzuim tijdens vakantie… Wat zijn de regels?

De vakantie staat weer voor de deur. Voor de meeste mensen tijd om er heerlijk even tussenuit te gaan. Sommige bedrijven zijn in de vakantieperiode zelfs weken collectief gesloten. Een fijn vooruitzicht om even vrij te zijn en niets te hoeven. Toch kan het voorkomen...

Welke gevolgen heeft de wijziging in de Arbowet voor mij?

Met ingang van 1 juli 2017 wordt de Arbowet aangepast. De wijzigingen hebben betrekking op de rol van de bedrijfsarts, de nadruk op preventie en de andere rollen van werkgevers en werknemers bij arbodienstverlening. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op...

Loop ik risico zonder ziekengeldverzekering?

Jazeker! Sinds enkele jaren worden er hoge eisen aan een werkgever gesteld wanneer een medewerker (langdurig) ziek is. De kosten van ziek personeel komen namelijk de eerste 2 jaar volledig voor de rekening van de werkgever. Met een ziekengeldverzekering kunt u zich...

Waarom moet ik me aansluiten bij een arbodienst?

Met ingang van 1 juli 2017 bent u als werkgever verplicht om een contract af te sluiten met een arbodienst of een gecertificeerde bedrijfsarts. Dit is geregeld in de nieuwe Arbowet die op 1 juli 2017 van kracht wordt. Als werkgever wordt u geacht te handelen conform...