Bezwaar en beroep

Niet eens met een beslissing van het UWV? Oneens met de second opinion van een bedrijfsarts? Anders Verzuimmanagement helpt u met het maken van bezwaar. Wij ondersteunen u van A tot Z. Lees hier hoe wij u ontzorgen bij bezwaar- en beroepzaken.

Direct contact

Ik wil:

Bezwaar maken tegen loonsanctie

Als het UWV per einde wachttijd oordeelt dat te weinig activerend gewerkt is aan re-integratie of dat re-integratiemomenten zijn gemist of te langdurig afwachtend beleid is gevoerd, kan er een sanctie worden opgelegd. De loonsanctie bedraagt maximaal een jaar loon doorbetaling. In de sanctieperiode blijven de wettelijke Poortwachterverplichtingen ongewijzigd van kracht. Een loonsanctie kan u als werkgever financieel zwaar treffen. Als u het met de beoordeling van het UWV oneens bent, kunt u tegen de sanctie van het UWV bezwaar maken. Anders Verzuimmanagement biedt u expertise op medisch en arbeidsdeskundig terrein, waardoor wij u adequaat en deskundig kunnen adviseren.

vuisten maken
‘Anders Verzuimmanagement biedt u expertise op medisch en arbeidsdeskundig terrein. Wij adviseren u adequaat en deskundig.’

Werkwijze

Voor het opstellen van een bezwaarschrift voor een bezwaarprocedure, voeren wij in eerste instantie een dossierscan uit van het betreffende bezwaardossier. Dit gebeurt op basis van uw informatie. Vanuit deze dossierscan beargumenteren wij wat de slagingskans van het bezwaar is. In de praktijk heeft aantekenen van bezwaar alleen zin als inhoudelijke en concrete bezwaargronden, nieuwe feiten of nieuwe omstandigheden kunnen worden aangevoerd. Als een loonsanctie is opgelegd, kan het bezwaaradvies ook maatregelen of interventies omvatten om de loonsanctieperiode te bekorten. Ook dit kunnen wij voor u verzorgen.

Bezwaar toelichten in een hoorzitting

Na het insturen van een bezwaarschrift bij UWV wordt vaak de mogelijkheid geboden om tijdens een hoorzitting het bezwaar toe te lichten. In dat geval is professionele bijstand vanwege de arbeidsdeskundige en medisch inhoudelijke aspecten vaak noodzakelijk vanwege de sterke positie van UWV in de procesgang.

Beroepsprocedure

Na een bezwaarprocedure kan eventueel nog beroep volgen bij de arrondissementsrechtbank. Ook dan adviseren wij u om zich te laten bijstaan door een deskundige op het terrein van de sociale zekerheid.

besparingsgesprek
druk op de knop

MAAK GEBRUIK VAN ONZE

gratis overstapservice