• Home
  • Beperken kosten WGA-ERD

Beperken kosten WGA-ERD

WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Wanneer een medewerker na twee jaar ziekte gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt beoordeeld, krijgt hij recht op een WGA-uitkering. Bent u eigenrisicodrager (WGA-ERD)? Dan bent u als werkgever tot tien jaar lang verantwoordelijk voor de kosten van de WGA-uitkering. U heeft er dan  ook alle belang bij om de arbeidsongeschiktheidsschade te beperken. De invloed die u daarop kunt uitoefenen, is waarschijnlijk groter dan u denkt. Wilt u de kosten WGA-ERD beperken? Ook daarmee helpen onze adviseurs u graag!

Financiering van WGA-risico

De gemiddelde WGA-kosten bedragen maar liefst € 130.000,- per persoon. Gelukkig zijn er diverse manieren om het WGA-risico te financieren: 

  • via de publieke UWV-premie
  • in eigen beheer
  • via een private verzekering

Graag denken wij met u mee welke financieringsmethode op uw situatie van toepassing is.

Preventie is belangrijk

Niet alleen krijgt u met preventie grip op langdurig verzuim, u beperkt ook de WGA-instroom. De WGA-kosten zijn dan niet in alle gevallen aan u toerekenbaar. U kunt de WGA-uitstroom, en daarmee uw kosten, behoorlijk beïnvloeden. Actuele kennis van wet- en regelgeving zijn daarbij cruciaal. Anders Verzuimmanagement helpt u graag met het beperken van WGA-kosten. 

Meer weten over het beperken van WGA kosten?

Onze adviseurs helpen u graag. Neem contact met ons op