Arbeidsdeskundig advies

Onze arbeidsdeskundigen spelen een belangrijke rol bij de terugkeer van werknemers na ziekte. Zij stellen, in samenwerking met de bedrijfsarts, vast in hoeverre een werknemer in staat is om te werken. Daarbij beantwoorden zij vragen als:

  • Is de werknemer in staat om het eigen werk volledig op te pakken?
  • Zo ja, kan dit in de huidige functie?
  • Moet de werkplek worden aangepast?

Wanneer een werknemer niet in de huidige functie terug kan keren, brengt de arbeidsdeskundige de alternatieven in kaart.

Direct contact

Ik wil:

Arbeidsdeskundig advies uitvoeren

Vaak wordt aan het einde van het eerste ziektejaar een arbeidsdeskundig onderzoek ingesteld. In dit onderzoek stelt de arbeidsdeskundige vast welke mogelijkheden de medewerker heeft om weer aan het werk te gaan.

Anders Verzuim pakt het Anders aan. Wij wachten niet tot het eerste ziektejaar voorbij is, maar zetten onze arbeidsdeskundigen al vroeg in het proces in. Zij bekijken welke mogelijkheden de zieke werknemer nog wel heeft en hoe deze op de juiste manier en in het juiste werk kunnen worden benut. Daarmee laten we geen kostbare tijd verloren gaan.

arbeidsdeskundig advies

‘Anders Verzuimmanagement heeft eigen register-arbeidsdeskundigen die u kunnen assisteren’

Werkwijze

In het arbeidsdeskundig onderzoek bekijkt de arbeidsdeskundige de werksituatie van de zieke werknemer. Zo krijgt hij inzicht in mogelijkheden, beperkingen en geschiktheid van de werkplek. Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft inzicht of de medewerker kan terugkeren in het eigen werk. Is dit niet mogelijk, dan moet er gezocht worden naar een andere functie binnen of buiten de huidige organisatie. Uiteraard houdt de arbeidsdeskundige rekening met de beperkingen die de werknemer volgens de arts heeft.

Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft antwoorden op vragen als:

– Is het eigen werk van de medewerker nog passend?
– Kan het eigen werk passend worden gemaakt?
– Zijn er andere passende functies binnen de organisatie voor de medewerker?
– Zijn er mogelijkheden in het tweede spoor om de medewerker te begeleiden naar passend werk bij een andere werkgever?

Arbeidsdeskundig onderzoek aanvragen?

Neem contact met ons op om een arbeidsdeskundig onderzoek aan te vragen. Naast advies over terugkeer bij ziekte kunt u onze arbeidsdeskundigen ook inzetten voor ziektepreventie en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Bijvoorbeeld via een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO). Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden. 

besparingsgesprek
druk op de knop

MAAK GEBRUIK VAN ONZE

gratis overstapservice