Als werkgever ziet u natuurlijk graag dat al uw werknemers fysiek en mentaal gezond zijn en met plezier naar hun werk gaan. Zeker in de industriesector, waar het ziekteverzuim bovengemiddeld hoog ligt, is het een uitdaging om verzuim terug te dringen en medewerkers ook op lange termijn goed inzetbaar te houden.

Oorzaken van verzuim

De belangrijkste factoren die ziekteverzuim veroorzaken zijn stress en fysieke gezondheid.

Stress is een van de belangrijke oorzaken van ziekteverzuim en de verminderde inzetbaarheid van medewerkers. Een groot deel van ziekteverzuim heeft helemaal geen relatie met ziekte, maar met werkomstandigheden, leiderschap en de aansturing door het management. Als werkgever zijn er best wel dingen te bedenken om stress van uw medewerkers te verlagen.

Ook de fysieke gezondheid speelt een belangrijke rol in het ziekteverzuim. De uitspraak “Een gezonde ziel in een gezond lichaam” is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Hoe beter u werknemers faciliteert om goed voor hun gezondheid te zorgen, hoe weerbaarder ze zijn tegen stress en hoe minder ze geneigd zijn om een nieuwe uitdaging te zoeken. Wanneer een medewerker zich gezond en fit voelt, kan hij cognitief en emotioneel vaak meer aan en wordt de kans op verzuim kleiner.

Ja, leuk, denkt u misschien. Maar hoe werkt dit in de praktijk? Natuurlijk kunt u als werkgever het ziekteverzuim nooit helemaal uitbannen. Wel kunt u een aantal dingen doen om het verzuim zo laag mogelijk te houden. Hieronder vindt u een aantal tips die ervoor zorgen dat uw werknemers zo min mogelijk stress ervaren en hun fysieke gezondheid vergroten.

1. Stimuleer sport

Actief sporten zorgt ervoor dat er hormonen worden aangemaakt die het stressniveau in het lichaam reguleren. Stimuleer dus dat uw medewerkers aan sport doen. Zorg voor sportfaciliteiten of geef korting op de sportschool.

2 . Kantooromgeving

De gemiddelde medewerker brengt zo’n 9 uur per dag op het bedrijf door. Dan is het zeer prettig als de werkruimte aangenaam is. Voor een kantooromgeving betekent dit het creëren van een omgeving met frisse lucht en voldoende daglicht. Ook planten dragen bij aan een aangename werkomgeving. Een fabriekshal is wat dat betreft wat uitdagender. Ook daar kunt u met de inzet van de juiste systemen zorgen voor schone lucht, voldoende licht en een aangename temperatuur.

3. Waardering en erkenning

Veel mensen hebben de behoefte te horen dat ze het goed doen. Dat ze zinvol bezig zijn en dat hun werk gewaardeerd wordt. Focus dus op waardering en erkenning voor de medewerkers van de afdeling. Geef uw medewerkers regelmatig feedback. Dit betekent niet dat u alleen maar complimentjes moet geven. Ook opbouwende kritiek is van belang, zowel op individueel als teamniveau. En zowel vanuit leidinggevenden als onderling tussen collega’s. Voer regelmatig functioneringsgesprekken en breng hier structuur in aan. Medewerkers die zich serieus genomen voelen, werken harder. Deze medewerkers zijn trots op hun werk en werkgever en dragen dat ook uit.

4. Gezonde voeding

Het is een open deur, maar gezonde voeding is belangrijk. Het leidt tot meer energie en minder ontstekingen in het lichaam. Bied dus aantrekkelijke, gezonde voedingkeuzes aan op het werk en zorg dat deze goedkoper zijn dan de ongezonde keuzes.

5. Tools

Geef je mensen de juiste hulpmiddelen en systemen om mee te werken. Zorg dat er werkende systemen zijn, die uw mensen ondersteunen in het uitvoeren van hun taken en dat de structuren goed in elkaar zitten. Niets is frustrerender en demotiverender dan te werken met verouderde, trage systemen. Uw medewerker wil zijn/haar werk graag goed doen. Bied hem/haar daar ook de mogelijkheden voor.

6. Doelen

Het stellen van doelen zorgt voor overzicht, focus en motivatie. Zorg dat uw organisatiedoelen duidelijk en realistisch zijn, ook voor uw medewerkers. Neem medewerkers mee in de gedachtegang en het “waarom” van de doelen. Vervolgens kan elke medewerker op zijn/haar eigen niveau meedenken bij de uitvoering: hoe gaan we dit realiseren? Wat hebben we nodig om het te realiseren? Wanneer u hier duidelijk over bent naar uw medewerkers toe, geeft u ze de ruimte om te bepalen of zij kunnen werken binnen de organisatie op een manier die bij hen past en energie geeft. Die energie of passie zorgt voor betrokkenheid en voor bevlogenheid.

7. Stimuleer proactiviteit

Wanneer er doelen worden gesteld, zorg dan ook dat er een plan is om de doelen te verwezenlijken en medewerkers te belonen wanneer doelen zijn bereikt. Creëer een werkomgeving waarin de medewerker zich veilig voelt om mee te denken, stimuleer samenwerking en zorg voor een teamgerichte aansturing. Dit stimuleert de medewerker om proactief te zijn in het behalen van de doelen en het meedenken met de organisatie.

8. Zonlicht en lucht

Buitenlucht is verfrissend voor lichaam en geest. Stimuleer de medewerkers om in lunchpauzes naar buiten te gaan om frisse lucht in te ademen en zichzelf bloot te stellen aan zonlicht. Creëer een buitenruimte die uitnodigt om er gebruik van te maken.

9. Blijven bewegen

Het is beter om gedurende de dag wat vaker te bewegen, dan de hele dag weinig te bewegen en dan ‘s avonds heel intensief te sporten. Stimuleer uw medewerkers om staand en zittend werk af te wisselen. Laat ze de trap nemen in plaats van de lift. Of zorg voor een regelmatige gang naar het koffieapparaat. Geef zelf het goede voorbeeld. De kleine dagelijkse bewegingen hebben opgeteld het grootste effect.

10. Meten is weten

Wilt u als werkgever beweging stimuleren? Begin met meten. Bied een gezondheidscheck aan en herhaal deze na een bepaalde tijd om de vooruitgang te meten. Geef een stappenteller cadeau zodat uw medewerkers kunnen meten hoeveel stappen ze zetten en hoeveel treden ze per dag op en neer lopen.

Nog meer tips? Anders Verzuimmanagement helpt u graag verder!

In dit artikel gaven wij slechts een paar tips die u kunnen helpen het verzuim terug te dringen. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via e-mail of bel: 085-210 4775. In een vrijblijvend gesprek vertellen wij u graag meer.